23948sdkhjf

Bristen på bussförare ökar – här är behoven som störst

Transportföretagen har släppt sin nya rapport Tempen på Bussbranschen och behovet av medarbetare har nästa fördubblats sedan den förra mätningen.

För två år sedan visade rapporten på ett rekryteringsbehov av 4 700 personer till branschen, varav 4 100 personer utgjordes av bussförare. Nu, två år senare ligger siffran på totalt 8 600 personer varav branschen behöver 8 100 förare under de kommande tre åren för att hålla bussarna rullandes.

Ökningen beror till stor del på pandemin och nu när rekryteringsbehovet är stort, upplever många svårigheter med att rekrytera. Enligt rapporten uppger 8 av 10 att det varit svårt att rekrytera medarbetare. 

Bland annat handlar det om problem med att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet, rätt yrkesutbildning och tillräckliga språkkunskaper. 

– Svårigheter att hitta kompetens kan leda till samhällsekonomiska konsekvenser då turtätheten minskar eller turer ställs in. Möjligheterna till kollektivt resande påverkar var vi väljer att bo, arbeta och studera. Försämrade kommunikationer gör det också svårare för lokala företag att anställa och försvårar för föreningsverksamhet. Samtidigt kan det leda till minskad attraktivitet för kollektivt resande, med högre miljöpåverkan som följd, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, i en kommentar. 

Rekryteringsbehovet inom branschen

Totalt behövs 8 600 medarbetare rekryteras inom en treårsperiod.

8 100 bussförare behövs, varav 3 000 under det kommande året.

500 bussmekaniker behövs, varav 200 under det kommande året.

Källa: Tempen på Bussbranschen

Störst rekryteringsbehov går att finna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I Stockholm behövs omkring 2 000 förare, 1 500 i Västra Götaland och 1 000 i Skåne under de kommande tre åren.

Rekryteringsbehov av bussförare - Infogram

Svårast att rekrytera förare under 2022 var i Östergötlands län, Västernorrlands län, Jönköpings län, Jämtlands län, Hallands län samt Dalarnas län, framgår det av rapporten. 

Ett orosmoment är kommande pensionsavgångar. Under året väntas 700 förare gå i pension, där Stockholms län väntas ha flest bussförare som kommer att gå i pension. Därefter kommer Västra Götaland och Skåne län i antalet pensionsavgångar. Mellan 2024 och 2025 väntas 1 400 förare gå i pension i hela landet. 

Tempen på Bussbranschen pekar också på behovet av att rekrytera fler kvinnor till branschen. I dag utgör kvinnor 11 procent av alla bussförare, vilket ligger i nivå med den förra rapporten. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094