23948sdkhjf

Slopad elbusspremie upprör

Regeringens helomvändning med elbusspremien väcker starka känslor.

I slutet av juni levererade svenska regeringen ett oväntat besked till bussbranschen: Elbusspremien för klass 1-bussar slopas från och med 1 augusti. Istället riktas elbusspremien mot klass 2-bussar, alltså förortstrafik inom län, länsgränsöverskridande expressbussar och turistbussar. Beskedet blev en riktig kalldusch och frågetecknen i branschen hopar sig. De flesta europeiska busstillverkare räkar med att det kommer ta flera år innan de har större elbussar klara för detta segment. Regeringens tvära förändring av elbusspremien ger därför i praktiken stöd till ett fåtal busstillverkare utanför Europa och begränsar till en början därmed konkurrensen på marknaden.

De regionala kollektivtrafikmyndigheternas ekonomi blöder, det skriver Svensk Kollektivtrafik i en skrivelse till miljöminister Romina Pourmokhtari. 

”De flesta regionala kollektivtrafikmyndigheterna med stadsbusstrafik (klass I) har ännu inte gått över till eldrivna bussar. En eldriven buss är 1-3,9 miljoner kr dyrare än motsvarande traditionell dieselbuss beroende på fabrikat och storlek. År 2022 fanns det 915 eldrivna bussar i Sverige. Det betyder att det återstår ca 3200 stadsbussar att elektrifiera. Kostnaden för detta kommer att uppgå till flera miljarder jämfört med om de regionala kollektivtrafikmyndigheterna väljer dieselbussar, som drivs med HVO, eller bussar som drivs med biogas eller RME”, står att läsa i skrivelsen. 

I praktiken innebär det att de regionala kollektivtrafikmyndigheternas (RKM) kostnader kommer att öka med 75-100 miljoner kronor per år eftersom bussföretagen för över högre kostnader för elbussar på RKM. Resultatet är enkelt att förutspå: indragna turer, nedläggning av linjer eller att höja biljettpriserna, menar Svensk Kollektivtrafik. 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet kallar fem tunga branschnamn miljöminister Romina Pourmokhtari och infrastrukturminister Andreas Carlsson till möte för att diskutera hur man får till mer, inte mindre, elektrifiering av branschen i Sverige. 

”Regeringens klimatpolitiska helomvändning kommer märkbart och oundvikligt påverka omställningen av transport­sektorn, försämra svenskt miljöarbete, kollektiv­trafik­anseende och förmåga att ta täten i att utveckla nya elfordon. Beslutet om att avveckla insatserna för elektrifiering sker dessutom mot bakgrund av den straffskatt på just elbussar som plågat branschen i många år. Tillkommer gör också att regeringens beslut vilar på en felaktig finansiell analys som underskattar kollektiv­trafikens verkliga kostnader. Än i dag är det enligt beräkningar från trafik­företagen upp till 20 procent dyrare med elbussar sett över hela bussens livscykel jämfört med en konventionell dieselbuss”, står att läsa i debattartikeln.

Beslutet har väckt förvåning även hos Sveriges Bussföretag.

– Att regeringen nu i mitten av året ändrar förutsättningarna för elbusspremien kan ge problem i de offentliga upphandlingar av busstrafik som inletts eller slutförts men där bussarna ännu inte beställts. Anbudspriser kan ha lagts med utgångspunkt i de förutsättningar som gäller och en så snabb förändring som regeringen nu gör innebär oklarheter för såväl anbudsgivare som offentliga upphandlare av busstrafik. Sammanfattningsvis kan vi instämma i regeringens bedömning att elektrifieringen av stadsbussar kommit långt men att bussar för andra segment behöver kraftfulla stimulansåtgärder. Men för att ett sådant riktat stöd ska ge effekt behöver regeringen avisera det i god tid och i dialog med branschen, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, i en kommentar.

Att regeringen vill stärka kollektivtrafiken med elbusspremien är i grunden bra, menar Sveriges Bussföretag, men en dialog kring regerings nya beslut saknas. För kollektivtrafiken krävs långsiktiga spelregler eftersom busstrafik normalt upphandlas för en period om åtta till år. Det innebär att de kalkyler för anbud som redan lagts helt förändrats. 

– Varken vi eller de fordonstillverkare vi talat med har haft dialog kring detta, säger Anna Grönlund till RT-Forum.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.344