23948sdkhjf

Påverkan på riktigt: Rapport från resegarantisystemutredningen

Under ett och ett halvt år har en statlig utredning tittat på hur resegarantisystemet kan förändras. Sveriges Bussföretag har suttit med som expert – men vilken möjlighet finns egentligen att påverka därigenom?

Det här är en text av Sveriges Bussföretag. 

”In Sweden we have a system”, brukar det skämtsamt sägas ibland. Sverige kan jämfört med andra länder upplevas lite byråkratiskt emellanåt och ett av de vanligare (och faktiskt mer slagkraftiga) politiska verktygen är att tillsätta statliga utredningar. En sådan kan både syfta till att faktiskt åstadkomma en förändring som politiken vill ha, och underbygga denna, men det kan också vara ett sätt att tillfälligt begrava en politisk fråga.

Frågan om resegarantisystemets utformning är inte ny. I samband med att den nya paketreselagstiftningen kom på plats så övervägdes också förändringar av resegarantisystemet, och branschen argumenterade för detta men då skedde ingenting mer än anpassningar eftersom den politiska viljan saknades. Så kom pandemin och många konsumenter upplevde att de hade blivit orättvist behandlade – både med och utan fog för sina upplevelser. Branschen lyfte ånyo frågan om att se över resegarantisystemet och den här gången lyssnade politiken – genom ett utskottsinitiativ i riksdagen så tillsattes en statlig utredning som skulle utvärdera nuvarande system och föreslå eventuella förändringar.

Till utredningen knöts från början ett antal experter, både från berörda branscher och från relevanta myndigheter. Branschen var drivande mot politiken i att utredningen skulle komma till och därmed så var det också avgörande att företagens perspektiv togs till vara genom hela processen. Sveriges Bussföretag representerades av Oscar Sundås, branschutvecklare på förbundet med ansvar för bland annat turist- och beställningstrafik. Även SRF, Svenska Resebranschföreningen, satt med och tillsammans så representerade vi en bred palett av reseföretag.

Vad har då den här möjligheten inneburit för resultatet? En hel del, vågar vi påstå. Som expert får du möjlighet att se texterna som utredningen tagit fram efter hand och komma med både sakgranskning och konsekvensanalyser. Flera av de inspel som branschen kommit med har tagits tillvara och syns tydligt i den färdiga utredningen. Exempelvis:

·Utvidgningen av resegarantisystemet föreslås att träda i kraft först när ett nytt system i form av en fond är fullt utbyggt. Om inte, så hade företagen behövt ställa dubbla garantier under flera år och kostnaderna hade ökat markant eftersom banker och försäkringsbolag hade gjort en högre riskbedömning.

·De så kallade ”dubbla garantierna” gentemot kreditkortföretag utreddes och åtgärder för att möta dessa togs med i förslagen på förändringar.

Sedan finns det såklart avvägningar som utredningen gjort som vi inte håller med om. Men det var väntat, särskilt när konsumentperspektivet vägs mot företagens intressen. Men i stort är förbundet positiva till slutsatserna. Nu tar nästa del av arbetet vid, nämligen att svara på den remissrunda som utredningen skickats på. Förhoppningsvis har vi snart ett nytt system på plats!

För en sammanfattning av utredningen och våra ståndpunkter hänvisas till våra övriga kanaler.

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11