23948sdkhjf

Turistbussar och långtradare har inte samma förutsättningar

Branschen har sagt det i många år: regelverket för kör- och vilotider är för oflexibelt för turist- och beställningstrafik med buss. Just nu finns en öppning i EU att förändra detta.

Det här är en text från Sveriges Bussföretag.

Transportsektorn är en av de sektorer som är mest vad vi lite skämtsamt kallar ”EU-fierad”, alltså att nästan alla regleringar är gemensamma inom EU:s medlemsstater. Det är inte så konstigt eftersom transporter, såväl med buss som med lastbil, många gånger passerar landsgränser och det är effektivare om vi har samma regler. Ett av dessa regelverk är kör- och vilotiderna, som reglerar förarnas rättigheter till raster och körtid och har huvudsakligt mål att stärka trafiksäkerheten. Det är rimligt att vi har gemensamma regler för detta. Men i många år har bussbranschen argumenterat för att regelverken för buss- och godstrafik borde skilja sig mer åt eftersom det är helt olika verksamheter.

När EU:s mobilitetspaket antogs 2020 så fanns i stället för förändringar en brasklapp om att EU-kommissionen under kommande år skulle utreda om regelverket för tillfälliga persontransporter, det vi kallar turist- och beställningstrafik, svarar mot körningarnas förutsättningar. Detta ledde fram till ett antal förslag på förändringar som lades fram i maj 2023. I sig är det en seger att förslag faktiskt läggs fram, eftersom det i förlängningen är ett erkännande av att denna del av bussbranschen har andra förutsättningar.

Vilka är då dessa särskilda förutsättningar? I korthet så handlar det om att beställningstrafik med buss följer en annan logik och är mer oförutsägbar. Dels så är stoppen längre och i många fall fler jämfört med exempelvis linjetrafik. Därtill utgörs en mindre del av arbetstiden av körtid. Köruppdragen har ofta olika karaktär och det är svårare att bedöma i förväg exempelvis hur trafiken ser ut genom Europa.

EU-kommissionens tre förslag är:

  • En utökning av den så kallade tolvdagarsregeln till nationella transporter.
  • Möjlighet att skjuta upp inledningen av dygnsvilan en till två timmar under en resa på minst åtta dagar
  • Större flexibilitet vad gäller uppdelning av raster

Sveriges Bussföretag välkomnar dessa förslag, även om vi gärna skulle se några mindre justeringar och har dessutom, tillsammans med andra organisationer inom vår europeiska paraplyorganisation IRU, lagt ett antal ytterligare förslag. Frågorna bereds och förhandlas just nu i EU-parlamentet och förhoppningsvis så kommer åtminstone några delar att gå igenom. Därmed pågår också ett intensivt arbete där vi förser våra parlamentariker med underlag i frågorna. Det är nu öppningen finns, sen dröjer det troligen många år innan frågorna hamnar på agendan igen.

För mer information om våra synpunkter, läs vårt svar på regeringens remiss på vår hemsida.

OM SVERIGES BUSSFÖRETAG

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. I dag har vi knappt 275 medlemsföretag med cirka 27 900 anställda. Våra medlemmar består av busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser se www.sverigesbussforetag, där också medlemsföretag kan logga in och finna exklusiv medlemsinformation. Sveriges Bussföretag publicerar också veckovis nyhetsbrevet BussInfo med aktuella uppdateringar, råd och nyheter för medlemsföretagen.

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063