”Rädda de regionala järnvägarna”

| Av Thomas Dietl | Tipsa redaktionen

”Utveckla de regionala järnvägarna” - Det kräver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle 30 mars.

DEBATT
I en debattartikel i Dagens Samhälle tar organisationen Svensk Kollektivtrafik upp de regionala järnvägarna som Trafikverket vill lägga ner. Rt-forum återger här debattartikeln i sin helhet.

”Samtidigt som regeringen vill att tågresandet ska öka, och att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna, hotar Trafikverket med att lägga ned de regionala järnvägarna. 16 banor med persontågstrafik är hotade. På 15 av dem går godstågstrafik som är viktiga för näringslivet.
Enligt Trafikverkets definition är dessa banor lågtrafikerade. Svensk Kollektivtrafiks analys visar att dessa banor är allt annat än lågtrafikerade. Varje år görs det nästan 4 miljoner resor på de regionala järnvägarna, jämfört med till exempel 25 miljoner för hela SJ. Det finns dessutom potential att kraftigt öka resandet.

Läggs banorna ned påverkas även resandet på stambanorna. På vissa banor byter 25–50 procent av resenärerna till stambanorna. Punktligheten försämras också, eftersom flera av de regionala banorna är viktiga för att kunna leda om tågtrafiken vid störningar.

Banverket och Trafikverket har under många år prioriterat ned underhållet av de regionala banorna. Med tiden har de gått från förebyggande järnvägsunderhåll till att i stort bara arbeta med felavhjälpande underhåll. Detta har höjt kostnaderna eftersom avhjälpande underhåll är betydligt dyrare än förebyggande åtgärder.

Det uteblivna underhållet har lett till rälsproblem, försenade tåg och att hastigheten allt oftare måste sänkas av säkerhetsskäl. När restiden ökar, tillförlitligheten minskar och punktligheten sjunker väljer fler resenärer bilen och fler tillverkningsföretag lastbilen istället för tåget. Följden blir ökade klimatutsläpp.

De regionala järnvägarna är fångade i en nedåtgående spiral. Nu är vi inne på sista varvet. Trafikverket skriver i inriktningsunderlaget inför infrastrukturplaneringen att det kan bli nödvändigt att lägga ned lågtrafikerade banor. Framförallt drabbas de som lever i landsbygd av sämre möjligheter till arbetspendling, men inte bara. I Västra Götalandsregionen hotas nästan 35 procent av järnvägsnätet. Längs dessa banor bor nästan en tredjedel av regionens befolkning.

Vi vill vända denna spiral. Vår analys visar att det finns potential att mer än fördubbla resandet på många av banorna. På flera av banorna är efterfrågan på trafik större än det finns kapacitet. Ut med banorna bor det mer än 2 miljoner människor. Regionerna har redan fattat beslut om att investera i tåg och öka trafiken för att möta efterfrågeökningen och vidga människors arbetsmarknadsregioner. Regionerna har antagit planer på att öka antalet tågavgångar från 90 000 till nästan 140 000 per år.

Satsningar förutsätter att Trafikverket utvecklar de regionala banorna. Eller som regeringen skriver i infrastrukturpropositionen: ”Vissa regionala transportstråk, till exempel en del lågtrafikerade sådana, behöver kunna prioriteras för en fungerande arbetspendling, regionförstoring och för att möta näringslivets efterfrågan på transporter.” Regering och riksdag måste därför anslå tillräckligt med pengar för underhåll och investeringar av de regionala banorna.

De regionala banorna är nödvändiga för att stärka och utveckla landsbygden och storstadsregionerna, minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar och vidga människors arbetsmarknadsregioner. De behövs för att uppnå regeringens mål om att Sverige till år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet och att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna. De regionala järnvägarna måste utvecklas, inte avvecklas.”

Helena Leufstadius , vd Svensk Kollektivtrafik
Mattias Andersson , projektledare Svensk Kollektivtrafik
Lars Sandberg , analytiker Svensk Kollektivtrafik


Håll dig uppdaterad med RT-Forum
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar

Mest läst

Startsidan just nu

Trevlig sommar!

Redaktionen har lämnat Gotland och Almedalen för en stunds semester - Alla läsare, vänner, medlemmar och annonsörer tillönskas en riktigt trevlig sommar.

Keolis utbildar fler bussförare

Renässans för långa tågresor?

Ratt-avdrag gör bilen överflödig

Svenska Taxiförbundet arrangerade en diskussion i Almedalen kring en rapport om hur ett Rut-liknande avdrag för taxiresan skulle var en stor vinst för samhället - Många skulle ställa bilen för en hållbarare taxiresa.

Plus

Ny teknik för busstrafik

Bussarna leder stort när det gäller andel fordon som kör fossilfritt på de svenska vägarna – Hur blir det framöver med fler elfordon och självkörande fordon, det diskuterades på ett seminarium i Visby under Almedalsveckan.

Löfvén hyllade gammal liberal

4100 lyssnade på statsminister Stefan Löfvéns tal i Almedalen 5 juli – Han hyllade forne liberale statsministern Nils Edén och berörde som hastigast även kollektivtrafiken.

Nyhetsbrev

Regelrytteri hämmar besöksnäringen

Sveriges besöksnäring befinner sig i snabb tillväxt och är en av de största branscherna totalt sett – Men regelrytteri och krångel sätter krokben för utvecklingen, det konstaterades på ett seminarium i Visby 5 juli.

Arkiv

Lööf attackerade högerextremisterna

3900 personer lyssnade på centerpartiers ledare Annie Lööf 4 juli i Almedalen – En bråkdel av åhörarna var högerextrema som snart nog fick svar på tal av centerledaren.

Hållbara Lund vann igen

För tredje året i rad vann Lunds kommun SHIFT kommunrankning för hållbara transporter - Priset delades ut på ett av Trivectors seminarier i Almedalen 4 juli.

Fler dog på vägarna

FARA vann i sydost

Flygresorna oförändrade i juni

Ny aktör inom brandskydd

”BRT dyrare än spårväg”

Kampen om bilisterna

Transportsektorns utsläpp ska minska med minst 70 procent till 2030, det har Sveriges riksdag beslutas – Hur kollektivtrafiken kan bidra diskuterades i Partnersamverkans seminarium 3 juli. Mycket handlar om att vinna privatbilisterna för hållbara transporter.

Björklund lyfte liberalismen

2 700 lyssnade på Liberalernas ledare Jan Björklund i Almedalen 3 juli – Han fick en smakstart genom Sveriges seger mot Schweiz i fotbolls-VM alldeles innan.

Oslo-Stockholm på snabbare spår

Bussen – en förlorare

Sveriges Bussföretag genomförde ett seminarium med rubriken ”Dålig framkomlighet fördyrar för bussen” 2 juli i Visby – I Stockholm är bussen en förlorare, enligt seminariets moderator.

"Vi är det enda vänsterpartiet"

Vänsterpartiet är det enda vänsterpartiet – Det framförde partiets ledare Jonas Sjöstedt under sitt tal i Almedalen 2 juli där han även nämnde ordet kollektivtrafik om än bara i en bisats.

1

Så ska bristen på bussförare tacklas

Panelsamtal i Almedalen om hur fler unga ska lockas till bussföraryrket.

Plus

Självkörande spar miljarder

Samhällsnyttan med självkörande fordon är svår att beräkna nu när utvecklingen knappt börjat – Men det handlar om enorma summor, bussen kan äntligen bära sina egna kostnader.

Största elbussordern i Sverige

Göteborg tar täten i övergången till eldriven stadsbusstrafik i Sverige – GS Buss har lagt en order på 30 helelektriska bussar som ska förstärka stadstrafiken.

Smartare mobilitet på väg

Utvecklingen av digitala resetjänster går snabbare än vad lagstiftarna hinner med – Sverige har dessutom hamnat på efterkälken, enligt en diskussion om begreppet ”mobilitet som en tjänst” i Visby.

Plus

MAN ökar i Bussligan

MAN ökar sin ledning i Tunga Bussligan 2018 som nu har hunnit halvvägs - De som jagar är Volvo och Scania och sammantaget har årets liga kört om fjolårets, det visar Bil Swedens statistik.

Owman tar över i Västerås

Plus

Kristdemokraterna

Plus

Nya Moderaterna

Plus

Centerpartiet

Plus

Liberalerna

Plus

Sverigedemokraterna

Plus

Miljöpartiet

Plus

Socialdemokraterna

Plus

Vänsterpartiet

Isberg ny chef

81 dog på spåren

Bussbrand i Solna

Sänd till en kollega

0.125