23948sdkhjf

Försiktigt positiv till utbildningsutredning

Ett genomtänkt dimensioneringssystem kan ha positiva effekter på transportsektorn – det anser Transportföretagen angående utredningen om komvux och gymnasieskolans inriktning.

8 juni lämnade regeringens utredare Lars Stjernkvist över utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola till regeringen. Utredningen är angelägen för transportsektorns kompetensförsörjning. 

En dimensionering av komvux och gymnasieskolan välkomnas av Transportföretagen men förutsätter stor förståelse och lyhördhet för arbetsmarknadens behov för att trygga transportsektorns kompetensförsörjning.

Transporter är en förutsättning för ett fungerande samhälle och för en stark transportsektor krävs ett fungerande utbildningssystem. Fordons- och transportprogrammet är ett av landets största inom den gymnasiala yrkesutbildningen vilket innebär att utredningens förslag om en dimensionering av gymnasieskolan men även av komvux är av största intresse.

– I utredningen föreslås att utbudet av utbildningar ska bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Transportföretagen välkomnar den utgångspunkten. Dels för att ett sådant system har bättre förutsättningar att svara mot arbetsmarknadens behov av kompetens. Och dels för att det föreslagna systemet högst sannolikt ger eleverna bättre chanser att hitta ett arbete och etablera sig på arbetsmarknaden, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Transportsektorns rekryteringsbehov är långsiktigt och omfattande runtom i hela landet. En dimensionering som knyter gymnasieskolans utbildningsutbud närmare till transportsektorns kompetensefterfrågan välkomnas av Transportföretagen – inte minst med tanke på att dagens utbildningssystem bara tillfredsställer cirka 60 procent av rekryteringsbehovet i transportsektorn (under normaltillstånd).

– Vi ska naturligtvis studera utredningens förslag närmare men vi kan redan nu konstatera att Lars Stjernkvists förslag förutsätter stor förståelse och lyhördhet för arbetsmarknadens framtida behov. Att dimensionera ett framtida utbildningssystem kräver ingående kunskaper om arbetsmarknadens utveckling och om vilken kompetens som företagen efterfrågar på sikt, säger Caj Luoma.

Att tillfredsställa rekryteringsbehovet i transportsektorn kräver en ökning av dagens antal utbildningsplatser inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningssystemet. Ett genomtänkt dimensioneringssystem kan på sikt ha positiva effekter för transportsektorns kompetensförsörjning.

– Transportföretagen har aktivt följt dimensioneringsutredningens arbete. När vi nu fått del av de övergripande förslagen ser vi fram emot en konstruktiv politisk dialog om hur landets framtida utbildningssystem på bästa sätt ska tillfredsställa såväl elever som företagen och därmed samhälle i stort, säger Caj Luoma.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125