23948sdkhjf

Bättre branschstöd i grannländerna

Norge och Danmark stöttar inhemsk bussbransch till årets slut – så tycks det inte bli i Sverige.

Krisen i spåren av Corona pandemin är långt ifrån över för rese- och besöksnäringen. I Norge och Danmark har man därför redan fattat beslut om att förlänga stödåtgärderna för dessa utsatta branscher till årets slut. De norska och danska bussföretagen får därmed betydligt bättre stöd från sina regeringar än vad den svenska bussbranschen i dagsläget fått löfte om av den svenska regeringen.

– När nu de svenska myndigheternas rekommendationer stramas upp behöver bussbranschen tillsammans med andra särskilt drabbade näringar en förlängning av nuvarande stödåtgärder men också nya riktade branschspecifika stöd. Den svenska regeringen kan än en gång hämta inspiration i våra nordiska grannländer, kommenterar Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag är ett av flera förbund, skickade i förra veckan in en hemställan till regeringen om förlängda, förändrade och nya stöd i spåren av Coronakrisen https://www.transportforetagen.se/sv/nyhetslista/oktober2020/transportforetagen-kraver-forlangda-stod/  Bland de branschspecifika stöd som nämns i hemställan finns förslaget om stöd för avställda turistbussar, som Sveriges Bussföretag och Transportföretagen presenterade redan i april i år. Samtidigt har flera av Sveriges nordiska grannländer sedan i somras både förlängt sina stödåtgärder för drabbade företag och tagit fram nya.

 Norges tidigare omställningsstöd löpte ut 31 augusti 2020. Från 1 september finns i stället en särskilt ”Reselivpakke”, ett stöd som riktar sig särskilt till de besöksnäringen eller näringar som är direkt beroende av besöksnäringen för sin verksamhet:

 

•Hotell och annan övernattning 

•Restauranger 

•Skidanläggningar 

•Event-, mäss- och konferensanläggningar 

•Museer och nöjesparker m.m. 

•Förmedlningsbranschen 

•Passagerartransporter med buss och med färjor 

•Bagagetjänster och andra servicetjänster 

•Hyrbil samt sport och fritidsverksamhet 

 

För stödet har den norska regeringen anslagit totalt 1,4 miljarder norska kronor för 2020. Stödet är tänkt att förlängas för 2021 men då är än så länge en lägre summa diskuterad, 680 miljoner norksa kronor. Hur själva ansökningen ska gå till ska regleras i förordning som ännu inte beslutats. Preliminärt gäller dock: Minst 70 procent av företagets verksamhet ska (styrkt) kunna härledas till besöksnäring. Företaget ska kunna påvisa en nedgång på minst 40 procent under perioden (det tidigare kravet för omställningsstödet var 30 procent). Stödet begränsas till 10 miljoner norska kronor per företag/koncern och månad. 

I Norge körs den linjelagda, upphandlade trafiken huvudsakligen på så kallade produktions- eller bruttoavtal, varför de ekonomiska konsekvenserna av minskade biljettintäkter från den trafiken huvudsakligen drabbar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

I Danmark meddelade den danska regeringen 27 oktober 2020 att man tillsammans med de flesta partierna i Folketinget beslutat att stödpaketen i Danmark förlängs till 31 januari 2021. I våras införde Danmark ett kontantstöd för företag som drabbats av nedgång i omsättningen med anledning av Corona. Det systemet avslutades 8 juli. Under sommaren infördes ett annat riktat stödsystem för perioden 9 juli till den 31 augusti. Förlängningen omfattade särskilt hårt drabbade och utpekade näringar såsom besöksmål, evenemang och hotell, men också företag som kan visa att deras egen verksamhet är starkt beroende av dessa näringar verksamhet, såsom turistbussar. De benämns i den danska debatten som underleverantörer till dessa näringar.   

Även för den linjelagda danska trafiken finns överenskommelser som räcker året ut. Dansk Persontransport, som är Sveriges Bussföretags systerorganisation i Danmark, nådde redan i mars en överenskommelse som i stora drag innebär att de danska trafikselskabene fortsätter att betala ersättning till operatörerna enligt ingångna kontrakt. Om trafiken reduceras, så som har skett i nästan hela landet, ska enligt den nationella överenskommelsen full betalning erläggas, dock med avdrag för den ersättning trafikföretagen kan få genom de statliga krisåtgärderna samt avdrag för vissa rullkostnader. 17 juni kom sedan ett nytt beslut rörande den linjelagda offentliga danska kollektivtrafiken. Då garanterade den danska regeringen trafikselskabene (motsvarar våra regionala kollektivtrafikmyndigheter) full kompensation för de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.172