23948sdkhjf

Välkommet besked om förstärkta omställningsstöd

Transportföretagen välkomnar besked om förstärkta omställningsstöd som nu godkänts av EU.

I veckan kom besked om att EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om statsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd med ett högre tak för juni och juli 2020.

Stödet har ett tak på 150 miljoner kronor och ersätter normalt 75 procent av de fasta kostnaderna, men har även en förhöjd nivå på 100 procent. Det nya större stödet får endast tillämpas på företag som drabbats av specifika förbud och rekommendationer. Stödet riktar sig till företag som under juni och juli 2020 tappade omsättning på grund av förbudet mot att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Sveriges inreseförbud för länder utanför EES/Schweiz eller UD:s reserekommendationer.

– Nu summerar många företag inom persontransporter och besöksnäring coronaåret 2020. Läget är kritiskt. Självklart är det välkommet att det i det läget öppnar sig möjlighet att söka kompletterande stöd för det gångna krisåret. Samtidigt är det viktigt att påpeka att vi och företagen inom transportsektorn nu ser att krisen fortsätter. Förlängda, förnyade och riktade stöd kommer behövas minst under 2021, kommenterar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Inom persontransportnäringen har många företag sett stora delar av sin verksamhet gå ner i krisens spår. Sveriges Bussföretag som är ett av förbunden inom Transportföretagen har nyligen genomfört en medlemsenkät som visar att nära 50 procent av företagen med verksamhet inom turist- och beställningstrafiken har tappat minst 90 procent. Över 75 procent har tappat minst 80 procent och nästan 95 procent har tappat minst 60 procent.

– Det är viktigt att de utökade stöden går att söka för dessa företag som drabbats så hårt. Många bussföretag hade t ex planerade gruppresor till konserter och liknande, inplanerade och borde då omfattas utifrån förbudet mot att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Införda restriktioner behöver fortsättningsvis direkt kopplas till stödåtgärder, även om inte hela verksamheter måste stänga totalt vilket pandemilagen möjliggör. Att stänga ner all persontransport förefaller orimligt, men då även restriktioner som begränsningen av passagerare i fjärrtrafik med tåg och buss drabbar företagen hårt anser vi att riktade och branschspecifika stöd behövs i anslutning till sådan restriktioner. I Danmark följs exempelvis restriktioner av stöd, så borde vi kunna göra även i Sverige, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen.  

Det förstärkta omställningsstödet för juni och juli 2020 beräknas med utgångspunkt i den modell som gällde för det ordinarie omställningsstödet som har kunnat användas för samma period, och ersätter upp till 75 procent av de fasta kostnaderna. För att vara berättigad till stödet ska företaget ha tappat mer än 50 procent av omsättningen i juni-juli 2020 jämfört med samma period 2019. Vidare ska ett omsättningstapp på minst 25 procent i förhållande till den totala omsättningen för referensperioden vara orsakat av de uppräknade förbuden och rekommendationerna.

Regeringen avser att fatta beslut om det nya stödet inom kort så att det kan träda i kraft i mitten av mars. Stödet blir sökbart vid direkt vid ikraftträdandet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078