23948sdkhjf

Förändrat reseavdrag gynnar kollektivtrafik

Dagens system för reseavdrag har kritiserats och utretts i flera år. I fredags gick remisstiden ut för det förslag som regeringen nu tagit fram och som ska beslutas om i riksdagen den 12 april. Flera företrädare för kollektivtrafiken i Sverige har drivit på för att få dagens regelverk ersatt med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor, vilket nu även regeringen föreslår. 

Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik är två av många organisationer som lämnat remissyttranden. De båda organisationerna menar, i linje med slutsatserna i den utredningen som föregått regeringens proposition, att när skattereduktionen är avståndsbaserad och färdmedelsneutral innebär det att skattelättnaden utgår från avståndet mellan bostad och arbetsplats samt att skattelättnaden blir oberoende av vilket färdmedel som har använts vid arbetsresan.

Sveriges Bussföretag skriver att genom att göra skattereduktionen avståndsbaserad och färdmedelsneutral beskattas alla som arbetspendlar på samma sätt oavsett om de tar bilen, reser med kollektivtrafiken, tar cykeln eller samåker, samtidigt som klimatutsläppen minskas. Reseavdraget har i sin nuvarande form inte bidragit till att skapa en levande landsbygd, nästan hälften av kostnaderna för avdraget går i dag till de tre storstadslänen, medan knappt 20 procent går till skogslänen.

Dagens reseavdrag har bland annat kritiserats för att det är för lätt att fuska med. Skatteverket har i beräkningar visat att fusket och felen kostar samhället 2,4 miljarder kr per år.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.188