23948sdkhjf

Efter stålbadet – nu ska kollektivtrafiken ta nästa steg 

Pandemin, som svept över världen och som har lett till nedstängningar av samhällen världen över, ledde också till en kris för det kollektiva resandet. Och även om vägen tillbaka till de nivåer som rådde kommer att vara mödosam öppnar sig många nya möjligheter vid horisonten. 
– Det låter naturligtvis konstigt mot bakgrund av de kriser som har avlöst varandra att säga att det öppnar upp för möjligheter men så är det. Pandemin har också bidragit till att sätta kollektivtrafikens värde på kartan.

Orden kommer från Tomas Byberg, ordförande för Sveriges Bussföretag som dessutom driver bussbolaget Byberg & Nordin Busstrafik AB med 450 medarbetare. Han har med andra ord en såväl bred strategisk som operativ syn över kollektivtrafiken. De möjligheter som han och andra i branschen nu ser är utgångspunkten för initiativet Nystart Kollektivtrafiken, som drivs av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen gemensamt. 

Men, om vi börjar med att backa bandet kan vi konstatera att det kollektiva resandet var på stark frammarsch innan pandemin och att covid satte käppar i hjulet för utvecklingen: 
– Vi som arbetar i branschen har levt ett yrkesliv i kollektivtrafiken med känslan av att vi är ”the good guys” som bland annat bidragit till ökad hållbarhet. Så kom pandemin och med den rekommendationen att ”se till att inte åka med bovarna kollektivtrafiken”. Det var en helt ny situation för oss och en rejäl dipp i kollektivtrafikens anseende. Det kommer att ta år att jobba tillbaka det förtroendetappet, säger Tomas Byberg. 

När det gäller just bussresandet påverkades branschen förvisso över hela banan men ändå väldigt olika beroende på verksamhet. 
– Vi kan dela upp bussbranschen i två delar: de som arbetar med linjetrafik och de som arbetar med beställningstrafik. Där finns en milsvid skillnad hur pandemin har slagit. Linjetrafiken har rullat på, samhället har varit uthålliga trots uppmaningen om att undvika det kollektiva resandet. När det gäller beställningstrafiken blev det i stället tvärstopp. De som har den typen av verksamhet har haft fruktansvärda år.

Och trots att pandemiläget har ljusnat är det till en annan verklighet som branschen vaknat upp: 
– Resor för företag, grupper och idrottsföreningar är i gång igen. Däremot märker vi att singelresandet inte alls har kommit upp i tidigare nivåer, en del av försiktigheten från pandemin har dröjt kvar. 
Redo för nästa steg

Men, som vi inledde artikeln med att skriva finns trots stålbadet nu en optimism hos kollektivtrafikens aktörer och företag. Tanken är att krisen också kan bli en språngbräda när gamla bromsklossar kan läggas åt sidan: 
– En möjlighet som jag ser är att vi inte bara pratar om kollektivtrafik utifrån ett miljö- och klimatperspektiv utan också som en infrastrukturfråga. Alltså hur vi bygger och tillgängliggör våra gator och städer. 
– Tittar vi på hur samhället tidigare har jobbat har vi haft en helt annan situation. Där har mycket av stadsplaneringen gått åt till att skapa gratis parkeringar nära stadskärnan. Kollektivtrafiken har inte legat i fokus och det tror jag kommer att förändras. Det är som ett exempel inte lönt att resa kollektivt om man hamnar på ett resecentrum långt utanför stadskärnan, det kan vara den lilla delen som gör att folk inte väljer det alternativet. 

Diskussionen om hållbarhet kommer också att förändras, spår Tomas Byberg: 
– Mot bakgrund inte minst av den nuvarande energikrisen kommer energiförbrukningen att bli en helt ny aspekt – att vi inte ska göra av med energi i onödan och då behöver vi också samåka i hög grad. 
En aspekt av det är elektrifieringen av den befintliga bilflottan, som Tomas Byberg tror kommer att förflytta samtalet succesivt: 
– Om vi tänker oss hur diskussionen ser ut om 20 år, när de flesta bilar är elektrifierade, då är kanske inte miljöfrågan lika viktig som energiförbrukningen. Sedan tror jag återigen att det kommer att handla om infrastruktur, att du sliter mindre på vägarna om du åker 50 personer i samma fordon jämfört med om du sitter ensam. 
En mer attraktiv produkt
Ytterligare en möjlighet som nu öppnas upp post-pandemin är att bygga en mer sammankopplad kollektivtrafik. Här bedrivs redan i dag ett arbete som tar sin utgångspunkt i digitaliseringens landvinningar: 
– När vi pratar om teknik ligger mycket av framgångsfaktorn i att det måste bli enkelt att boka resor och att det måste bli enklare att resa. Här tror jag på mer enhetliga kort, det finns ingen anledning att man ska ha 27 olika kort beroende på länshuvudman. Det handlar om att vi måste synkronisera våra system, använda samma modeller och teknik.
– Jag vet med mig själv att om jag är utomlands och det rullar bussar som jag vill resa med men där det samtidigt krävs en insats för att ta reda på vilken biljettyp man ska ha, det blir inte att man löser det. Det blir en broms för att göra något, man tar en taxi i stället. 
Och det är just i enkelheten som attraktiviteten för det kollektiva resandet måste ligga, menar Tomas Byberg. 
– Prismässigt, där är det ju redan så att det har blivit väldigt dyrt att ta sin egen bil, prismässigt är vi konkurrenskraftiga. Attraktiviteten kommer nu i att det ska vara enkelt att resa och inte en stor tidsförlust.

Också när det gäller det långväga resandet tror Tomas Byberg att det finns en mycket ljus framtid. 
– Jag ser inte att den marknaden kommer att minska på något vis. Behovet kommer att finnas. Det är en bra produkt att åka buss, det tar en hela vägen fram till målet. Totalt sett har vi ett stort behov av att resa och för många typer av resor är kollektivt resande det bästa alternativet.  

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094