23948sdkhjf

RT-Forum

Vad är kollektivtrafik?

Kollektivtrafik är en samhällsservice som transporterar människor exempelvis till och från jobb med olika färdmedel, bland annat buss, tunnelbana, spårvagn och tåg. Varje län har en regional kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Kollektivtrafiklagen utgår från EU:s kollektivtrafikförordning. 

Källa: Sveriges kommuner och regioner 

 

Kollektivtrafik i Stockholm

I Stockholm är Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, SL, trafikhuvudman för den upphandlade kollektivtrafiken i länet. Kollektivtrafiken utförs i sin tur av olika operatörer.  Omkring 900 000 reser med kollektivtrafiken i Stockholms län dagligen. 

Källa: Region Stockholm

 

Hur många åker kollektivt?

Enligt rapporten Kollektivtrafikbarometern från 2023 nyttjar 81 procent av svenska folket kollektivtrafiken för resor och 48 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad. Marknadsandelen av de motoriserade resorna uppgår till 28 procent. De regioner med högst marknadsandel är Region Stockholm på 50 procent, följt av Region Skåne på 31 procent, Västra Götalandsregionen med 29 procent och Region Uppsala på 28 procent. Lägst andel går att finna på Gotland, som har en marknadsandel om sju procent.

Källa: Svensk Kollektivtrafik

 

Hur lång är en turistbuss?

Det finns flera olika längder på turistbussar, bland annat de som är 12,9 meter och 14,9.

För att köra inom Stockholms miljözon måste en tusitbuss uppfylla vissa miljökrav och längdkrav. Exempelvis skriver Stockholms stad:

  • En 2-axlig buss får vara upp till 12,99 meter lång.
  • En buss med styrbar bakre axel i en boggi får vara upp till 13,99 meter lång.
  • I Gamla stans inre trafikområde är det längdbegränsning på 8 meter och höjdbegränsning på 3,50 meter.

 

Vad är on demand?

On demand, eller anropsstyrt bygger på att bussen kommer till kunden i stället för att kunden går till bussen. Bussresorna bokas via en app där resenärerna kan välja mellan virtuella eller befintliga hållplatser närmare hemmet för att exempelvis ta sig till centrumet, skolan eller jobbet. Därefter skapas en linjesträckning som kan påverkas av andra resenärers planerade färd med on demand-trafiken. On demand går vanligtvis inom en begränsad geografisk zoon. 

 

Vad innebär en strängare miljözon i Stockholm?

Trafikförvaltningen i Stockholm utreder just nu om det ska införas den strängaste miljözonen, klass 3, i delar av Stockholm, däribland Gamla Stan. Om införande sker, ska miljözonen implementeras stegvis från och med 2024 och vara helt genomförd 2026. Anledningen till att förvaltningen utreder en strängare miljözon är för att minska koldioxidutsläppen. 

De fordon som får färdas i miljözon klass 3 är:

  • lätta och tunga elfordon
  • lätta och tunga bränslecellsfordon
  • lätta och tunga gasfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6

Källa: Transportföretagen och oss RT-forum

Sänd till en kollega

0.015