23948sdkhjf

”Det är ett orimligt ansvar för SJ att ta”

2023 var ett mycket bättre år än tidigare, det konstaterar SJ:s vd Monica Lingegård när RT-Forum träffar henne på Järnvägsdagen. Nu planerar tågbolaget för nya uppdrag och investeringar.

Året är snart slut när RT-Forum träffar Monica Lingegård, SJ:s vd, på branschträffen Järnvägsdagen. Under 2023 har tågbolaget jobbat sig upp till en mer välplanerad produktion och därmed inte behövt ställa in tåg på grund av förarbrist. Man har helt enkelt kommit till rätta med en stor del av sina egna bekymmer, bland annat genom att jobba med bättre schemaläggning och att startat en egen lokförarutbildning.

– Det har varit ett mycket bättre år, både för resenärerna och för våra medarbetare, säger Monica Lingegård och fortsätter:

– Vi har bland annat fått bättre framförhållning från Trafikverket. Vi är inte i mål än men det är bättre än det jag kallar för ”det horribla året 2022”. Då hade vi extremt kort framförhållning, många banarbeten och MPK-implementeringen.

MPK, det vill säga Marknadsanpassad planering av kapacitet, började Trafikverket implementera under 2022 och är ett arbetssätt för att planera kapaciteten på järnvägen. Utöver problemen på järnvägen rådde också stor lokförarbrist under 2022.

Något Monica Lingegård saknar är dock strålkastarljuset på fjärrtågen, som förutom SJ körs av bland annat MTRX, Snälltåget och Flixtrain fjärrtåg. 

– En fortsatt utmaning är punktligheten i fjärrtågtrafiken. När den svenska resenären refererar till att tågen inte kommer i tid är det ofta SJ man refererar till. Även om vi ibland tycker att vi får ett oförtjänt dåligt rykte är det sant att fjärrtågen är väldigt viktiga för den svenska resenären, säger Monica Lingegård och fortsätter:

– Därför är det lite olyckligt att vi inte pratar så mycket om fjärrtågtrafiken eftersom det är den som har det mest utmanande.

Det behöver man göra något åt, menar Monica Lingegård och nämner bland annat prioritering. Exempelvis menar hon att man behöver prata mer om prioriteringsregler när det kommer till fjärrtåg kontra regionaltåg. Det blir helt enkelt svårt att resa genom regionerna om fjärrtågen ska vänta på de regionala tågen.

– Vi är så otroligt förknippade med svensk järnväg och många reser med oss. Går det bra för SJ går det bra för tågen. Därför tror jag att det är viktigt att vi pratar mer om fjärrtågen.

Det finns enorm stolthet i den här firman. Monica Lingegård

Nytt år, nytt uppdrag

I mars avslutas MTR:s pendeltågsuppdrag i Stockholm efter att SL och operatören förra året beslutade att häva uppdraget i förtid. I stället kliver SJ in på spelplanen och tar över uppdraget fram till 2026. 

– Vi jobbar superintensivt tillsammans med MTR. Det är både en ära att få frågan men också ett stort ansvar. Det är mycket att ta tag i, både vad gäller att bygga medarbetarnöjdhet och tilltro till oss som arbetsgivare. Det gör vi för att sedan bygga en tilltro hos resenärerna, säger Monica Lingegård. 

Det är inte första gången bolaget kör pendeltågstrafiken i Stockholm. Innan MTR tog över driften 2016 bedrev SJ verksamheten genom bolaget Stockholmståg. Dock kommer det ta tid att bland annat jobba upp tilltron hos resenärerna och investeringar kommer att krävas under en tid.  

På frågan om vad som är viktigt för SJ just nu svarar bolagets vd att det handlar om information och medarbetare.

– Det är viktigt att vi i våra digitala kanaler och i mötet ombord kan hålla resenärerna välinformerade. Det är en jätteviktig del. Den andra viktiga delen är att parallellt med investeringarna vi gör också klarar av att öka utbudet, säger hon och fortsätter:

– Den tredje delen handlar om våra medarbetare. Det är de som gör det möjligt. Oavsett om man jobbar i depån eller ombord tågen måste de känna att de har så goda förutsättningar som möjligt.

Vilka politiska händelser eller beslut kan påverka branschen nästa år?

– Det är viktigt att regeringen fortsätter att driva på och lägga viktiga uppdrag på Trafikverket. Sen krävs det naturligtvis investeringar och det gäller att förvalta dem på ett bra sätt. Vi har fått en oskälig fördyrning av det svenska underhållet, så det är viktigt att vi får så mycket som möjligt för pengarna.

Rent krasst är det en dålig idé. Monica Lingegård

Resor till kontinenten i farozonen 

Regeringen vill införa en ny lag som gör det möjligt att vid vissa tillfällen införa krav på ID-kontroller på tåg, bussar och passagerarfartyg till Sverige. Ett tillfälligt införande av krav på ID-handlingar kan vara vid ”allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”, skriver regeringen i en promemoria.

Eftersom personalen ombord tågen, bussarna och färjorna själva måste genomföra kontrollerna enligt förslaget, skulle det innebära slutet för resor till andra länder, menar Monica Lingegård. 

– Vi skulle nog sluta köra den gränsöverskridande trafiken. Det är ett orimligt ansvar för SJ att ta, säger Monica Lingegård och fortsätter:

– Våra medarbetare är inte utbildade och tränade. Enligt förslaget finns också straffsatser och det skulle bli dyrt för SJ. Då får vi sluta köra fjärrtåg över gränser och istället köra inom landet. Rent krasst är det en dålig idé. Man får hitta andra vägar och åtgärder där det finns utbildning och träning.

Förbindelsen är superintressant. Monica Lingegård

Om fem år väntas den nästan 18 kilometer långa Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland färdigställas.

Då kommer Danmark kopplas samman med kontinenten samtidigt som väg- och järnvägstransporters omvägar genom landet kommer att minska med 160 kilometer och restiderna sjunka. För Sveriges del innebär det stor potential. 

– Snabba transporter ut i Europa är inte bara viktigt för godset utan också för resenärerna. Förbindelsen är superintressant för oss, men man vill inte se att transporterna genom Sverige blir en flaskhals, säger hon och fortsätter:

– Det behövs kapacitet för att mata till Öresundstunneln och det har vi inte riktigt sett än. Tunnelbana och en sträckning mellan Helsingborg och Helsingör har diskuterats men det kommer inte att lösa uppgiften enligt vår bedömning.

Vad driver dig i ditt yrke?

– Jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med något som betyder så mycket för så många människor. Ibland är det naturligtvis utmanande, men det är en ära att få serva folket så som SJ gör. Det finns enorm stolthet i den här firman.

Artikeln är en del av vårt tema om TRAFIK: Intervju.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.099