23948sdkhjf

Så har vardagsresandet ändrats

Sedan coronakrisen bröt ut reser svenskarna hälften så långt enligt en färsk studie som Trevector har gjort.

Svenskens resor har förändrats en hel del under den korta tid som gått sedan coronapandemin drabbade Sverige och världen. Det blir kortare sträckor mera sällan, delvis som ett resultat av att många arbetar hemifrån. Men inköpsresorna har inte minskat.

Med data från resvane-appen TravelVu går det att avläsa direkt hur resbeteendet ändras över tid. Företaget Trivector har jämfört resdata innan Covid-19 (1 februari till 9 mars 2020) med perioder efter utbrottet och fått fram följande resultat:

  • Andelen resfria dagar har ökat från 12 procent till 23 procent, det vill säga att vi i genomsnitt låter bli att resa ungefär var fjärde dag.

  • Under de dagar man faktiskt reser gör man också färre resor. Innan Covid-19 gjorde man i genomsnitt 4,7 resor per person och dag. Detta har minskat till 3,9 resor per person och dag. Störst förändring ser vi inom kollektivtrafiken, men även en tydlig minskning i antalet resor med bil. Antalet bilresor har dock ökat lite under de senaste veckorna.

  • Resor till arbete/skola och till fritidsintressen har minskat mest, båda minskade under perioden 20 mars-29 mars med ungefär en tredjedel. Under den andra perioden 30 mars-12 april fortsätter antalet arbetsresor att minska och är nu nere i ungefär 0,4 resor per person och dag. Denna period innehåller dock en del av påskledigheten. Antalet resor för inköp verkar inte ha påverkats i någon större utsträckning.

Resultaten bygger på data från ett begränsat antal personer och ska därför tolkas med försiktighet. Trots detta konstaterar Trivector att förändringar i antal resfria dagar, antal resor per person och dag samt reslängd per person och dag, har alla visat sig vara statistiskt signifikanta (p<0,05).

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078