23948sdkhjf

Beviljade stadsmiljöavtal – här är listan

Trafikverket har tagit beslut om vilka kommuner och regioner som ska tilldelas stadsmiljöavtal.

26 kommuner och regioner har beviljats stadsmiljöavtal av Trafikverket, det framgår i ett pressmeddelande. Stadsmiljöavtalen, som infördes 2015, syftar till att främja hållbara stadsmiljöer genom att öka andelen persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik samt hållbara godstransportlösningar. Trafikverket medfinansierar investeringarna med 50 procent och de sökande åtar sig att uföra motprestationer senast 2027.

En av de sökande som tilldelats stadsmiljöavtal är Region Uppsala och Håbo kommun, som tilldelas 45 miljoner kronor. Projektet det gäller är Bättre Buss i Bålsta som innebär en satsning på att bygga ut busstrafiken i Bålsta från december i år.  

– Det här är väldigt glädjande och är en viktig del i att utveckla kollektivtrafiken för invånare och näringslivet i Uppsala län. Trafikverkets beslut är ett kvitto på det goda samarbetet mellan Region Uppsala och Håbo kommun, säger Cecilia Linder, (M) ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala.

I utbyte mot medfinansieringen åtar sig de sökande att utföra motprestationer. För Region Uppsala omfattar det bland annat att trafikera det nya linjenätet och för Håbo kommun att göra ombyggnationer i infrastrukturen för att förbättra förutsättningarna för hållbart resande och ökad trafiksäkerhet.

– Dagens besked visar att staten tycker att utvecklingen av Håbo kommun är viktigt, även ur ett regionalt och nationellt perspektiv, säger Cathrine Öhrqvist (M), kommunstyrelsens ordförande, Håbo kommun. 

Stadsmiljöavtal 2023

Totalsumman för Trafikverkets medfinansiering via stadsmiljöavtal är i denna omgång 994,5 miljoner kronor. Några exempel på satsningar är:

  • Jönköpings kommun: framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik genom nya busskörfält samt nya och uppgraderade busshållplatser
  • Göteborgs stad med Västra Götalandsregionen: anpassa spårvagnshållplatser för ökad fordonskapacitet samt flera nya gång- och cykelbanor
  • Stenungsunds kommun: åtgärder för cykel- och kollektivtrafik i anslutning till nya resecentrum
  • Östersunds kommun med Region Jämtland Härjedalen: ny infrastruktur för kollektivtrafik (Östersundslänken) samt byggnation av ett cykelgarage
  • Piteå kommun: gång- och cykelvägar samt cykelparkering
  • Region Stockholm med Stockholms stad: färjeterminal Slussen
  • Stockholms stad: gång- och cykelbro Slussen

Trafikverket

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093