23948sdkhjf

Gör om, gör rätt! Förslag på nytt körkortsdirektiv väcker kritik

Sveriges Bussföretag är starkt kritiska till EU-kommissionens förslag på nytt körkortsdirektiv. 

EU-kommissionens förslag på nytt körkortsdirektiv väcker stark kritik från Sveriges Bussföretag, det framgår av branschorganisationens remissvar. Sveriges Bussföretag menar att reglerna som rör ålderskrav för busskörkort i princip lämnas oförändrade med den direkta konsekvensen att unga bussförare även fortsatt kommer vara begränsade från tillträde till yrket. Vidare menar Sveriges Bussföretag att regeringen måste fortsätta arbeta för en sänkning av ålderskravet till 18 år, med fortsatt möjlighet till ytterligare nationella undantag och ta bort den begränsning till reguljär trafik på sträckor som inte överstiger 50 kilometer. 

Den amerikanska studie som ligger till grund för den effekt yrkesförarens ålder har på trafiksäkerheten ifrågasätts starkt och Sveriges Bussföretag lyfter bland annat fram statistik från VR Sverige som visar på hur passagerarna i fordonet kan ha en säkerhetshöjande effekt. Även moderna förarstödsystem i dagens bussar lyfts fram som argument för ökad säkerhet. 

Samtidigt är Sveriges Bussföretag positiva till syftet med de föreslagna direktiven och flera av de föreslagna förändringarna av nuvarande regelverk. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

1.427