23948sdkhjf

Valet till Europaparlamentet kan försena viktiga beslut för bussbranschen

Under hösten 2023 behöver ett antal beslut tas av EU:s institutioner. 2024 är det nämligen val till EU-parlamentet och valrörelsen kommer prägla arbetet våren 2024, varför det är risk för att de lagförslag som i år inte hunnit klubbas försenas och skjuts över på det nya parlamentet att besluta om.

Det här är en text från Sveriges Bussföretag.

I Sverige sker valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024. I valet väljs 705 ledamöter av Europaparlamentet för mandatperioden 2024–2029. För bussbranschens del finns ett antal frågor som nu väntar på beslut:

Körkortsdirektivet: EU-kommissionen har lämnat ett förslag på reviderat körkortsdirektiv, vilket nu bereds i EU-parlamentet. I förslaget ska länderna ges fortsatt möjlighet till sänkt ålder för bussförare i nationell lagstiftning. I Sverige är den idag 18 år om personen genomgått gymnasieutbildning till bussförare. Samtidigt är den lägre åldern villkorad så att personen inte får köra buss annat än linjelagd busstrafik där linjen understiger 50 kilometer. Detta villkor finns i EU:s YKB-direktiv. Sveriges Bussföretag och Transportföretagen har tillsammans med våra internationella organisationer IRU och UITP bedrivit ett omfattande lobbyarbete för att få EU:s institutioner att generellt tillåta en sänkt körkortsålder för bussförare inom hela EU och att slopa den s k 50-kilometersgränsen. Att bussbranschen inom EU får möjlighet att attrahera unga personer till branschen, unga personer som efter genomgången utbildning får en reell möjlighet att utöva sitt yrke, är avgörande för att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta rulla och att branschens många pensionsavgångar kan mötas.

De facto innebär förslaget att alla klass II-bussar som upphandlas från 2030 ska vara utsläppsfria.

Utsläppsnivåer: EU-kommissionen har lämnat förslag till nya utsläppsnivåer för tunga fordon. Förslaget bereds nu i EU-parlamentet. I förslaget skiljer kommissionen mellan stadsbussar och regionbussar på ett annat sätt än i dagens vedertagna klassificering av bussar, I, II och III. Det innebär rent konkret att lågentré- och låggolvsbussar klass II när det gäller utsläppsnivåer ska klassas som stadsbussar, dvs klass I-bussar. Vilket i sin tur ställer nya krav på klass II-bussar utöver det som anges i nu gällande lagstiftning. De facto innebär förslaget att alla klass II-bussar som upphandlas från 2030 ska vara utsläppsfria. I dagsläget finns ett begränsat antal bussar som motsvarar de föreslagna kraven att tillgå på marknaden. Dessutom är idag laddinfrastrukturen otillräcklig för bussar i de flesta av EU:s medlemsstater.

Särskilda kör- och vilotider för bussar i turist- och beställningstrafik: Efter många års lobbyarbete från den europeiska bussbranschen har nu EU-kommissionen tagit fram ett förslag med särskilda kör- och vilotider för bussar i turist- och beställningstrafik. Bland annat föreslås den s.k. 12-dagarsregeln gälla också nationell trafik. För bussbranschen är förslaget i sig ett kvitto på att EU:s beslutande organ nu äntligen bekräftar att förutsättningarna för buss- och lastbilstrafik skiljer sig och kräver olika regelverk, något som den samlade bussbranschen länge argumenterat för. Förslaget bereds nu i EU-parlamentet.

Digitala tjänster: EU-kommissionen har lagt fram, eller förväntas presentera, flera förslag som berör digitala tjänster inom kollektivtrafiken. Här samverkar Sveriges Bussföretag dels med Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen och Samtrafiken, dels med våra internationella organisationer IRU och UITP. EU-kommissionen ser just nu bland annat över möjligheten att reglera kraven på trafikoperatörer och så kallade MDMS (Multimodal Digital Mobility Services). MDMS kan beskrivas som digitala plattformar där återförsäljare erbjuder resesök, bokningar, utfärdande av biljetter och betalningar. Hur ett slutligt förslag från EU-kommissionen kommer att se ut är i nuläget osäkert.

OM SVERIGES BUSSFÖRETAG

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. I dag har vi knappt 260 medlemsföretag med cirka 27 000 anställda. Våra medlemmar består av busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser. Se www.sverigesbussforetag, där också medlemsföretag kan logga in och finna exklusiv medlemsinformation.

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078