23948sdkhjf

Sveriges Bussföretag och NTF samverkar i trafiksäkerhetsarbete

Under våren 2023 har det Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF arbetat på uppdrag av Sveriges Bussföretag med att informera om trafiksäkerhetsmaterialet ”Säker skolskjuts” till skolskjutshandläggare och andra befattningshavare i nyckelpositioner i landets kommuner.

Det här är en text från Sveriges Bussföretag. 

NTF är en självständig, idéburen organisation som har en gedigen erfarenhet av att arbeta för en säker trafik. I detta projekt har NTF vänt sig till skolskjutshandläggarna i ett hundratal av landets kommuner. Drygt åttio av kommunerna har återkopplat och genomgående har responsen varit mycket god. Materialet har spridits vidare till rektorer och lärare på skolorna i kommunerna.

– Den feedback vi fått under arbetet visar på att trafiksäkerhetsarbetet är en angelägen fråga för skolan och dess medarbetare. Det visar också på hur viktigt det är att kunna arbeta med ett konkret och genomarbetat material för att sätta fokus på trafiksäkerhet i stort och hur man färdas säkert i samband med skolskjuts, säger Agneta Berlin, verksamhetsledare på NTF FyrBoDal i Trollhättan, som varit projektledare.

Informationsmaterialet får användas fritt för alla som informerar, oavsett om det är beställare, transportör eller skolpersonal som träffar barnen. Det kan också användas vid föräldramöten, skolbesök eller liknande. Det är avpassat att användas oavsett om det är beställare, transportör eller skolpersonal som träffar barnen. Materialet består av flera delar, vilket bland annatutgörs av animerade filmer, en färdig lektion med ett manus att följa, en checklista för att göra en säkerhetsgenomgång ombord på bussen samt en folder som kan skrivas ut och lämnas till deltagande barn efter informationstillfället.

– Trafiksäkerhet är en viktig fråga för Sveriges Bussföretag och dess medlemmar. Att färdas med buss är det säkraste sättet att färdas på väg. Därför är arbetet med att bidra med konkreta insatser i den Aktionsplanen för en ökad trafiksäkerhet en självklarhet för bussbranschen. Genom att också samarbeta med andra aktörer kan vi gemensamt bidra till en ännu säkrare vägtrafik, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

Materialet kring säker skolskjuts har Sveriges Bussföretag tagit fram tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet och Trygg-Hansa. Det riktar sig till barn mellan 6 – 12 år och syftar till att öka kunskapen om säkerhet i samband med skolskjutsfrågor hos barn och föräldrar. Innehållet är resultatet av erfarenhet, statistik och önskemål bland organisationernas medlemmar för att få materialet aktuellt, relevant och verklighetsanknutet. Materialet som finns tillgängligt på webbplatsen www.skolskjutsen.se är framtaget av en gemensam styrgrupp med företrädare från de fyra organisationerna.

Målsättningen från Sveriges Bussföretags sida är att fortsätta samarbeta det Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF för att informera om materialet och att det kan användas i trafikundervisningen i skolan också under kommande år.

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094