23948sdkhjf

Regionerna får bakläxa på överprövningar

Regionerna toppar andelen överprövningar, det visar ny statistik från Upphandlingsmynidgheten. 

2022 låg andelen offentliga upphandlingar som överprövas på 5,3 procent jämfört med 2021. Högst andel överprövningar har regionerna med 7,6 procent, det visar aktuellt statistik från Upphandlingsmyndigheten. 

Totalt överprövades 911 upphandlingar av totalt 17 203 år 2022, alltså 5,3 procent. 

– Att leverantörer har möjlighet till överprövning av upphandlingar är viktig för rättssäkerheten. Samtidigt kan en överprövning innebära förseningar och osäkerhet för både upphandlande organisationer och leverantörer. Det kan påverka företagens intresse att lämna anbud, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Av 10 upphandlingar står kommunerna för 7. Sett till antal är det kommunerna och de kommunalt ägda organisationerna som får flest upphandlingar överprövade. Uttryckt som andel är det i stället regionernas upphandlingar som oftast överprövas.

– Av regionernas upphandlingar år 2022 överprövades 7,6 procent. För kommuner var andelen 5,1 procent och för staten 4,6 procent, säger Andreas Doherty.

Direktivstyrda upphandlingar är upphandlingar som överstiger ett visst tröskelvärde och därför ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas TED. Dessa upphandlingar överprövas oftare än upphandlingar som inte är direktivstyrda, andelen är 7,0 procent respektive 3,1 procent.

Direktivstyrda upphandlingar handlar ofta om stora ekonomiska värden. Det kan därför finnas ett större intresse av att överpröva dessa. Att det inkommer fler anbud i direktivstyrda upphandlingar, vilket som regel innebär att det finns fler parter som kan ha ett intresse av att ansöka om överprövning, kan också vara en bidragande faktor.

Det finns också skillnader mellan olika branscher och marknadssegment. Mer än var tionde upphandling av Kläder, skor och väskor (12,6 procent), Transporter (12,5 procent) och Hotell, restaurang och detaljhandelstjänster (11,6 procent) överprövas.

I toppen ligger upphandling av Anläggningsarbete, sett till antal överprövningar. Det förklaras av det stora antalet upphandlingar. År 2022 avsåg drygt 4 600 annonserade upphandlingar anläggningsarbete. Det motsvarar 27 procent av alla annonserade upphandlingar. Andelen upphandlingar av Anläggningsarbete som överprövas är 4,5 procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078