23948sdkhjf

Arlanda under lupp

En ny samordnare utsedd av regeringen ska få bättre styr på Arlanda.

Peter Norman har utsetts till ny samordnare för Arlanda av regeringen. Detta för att stärka Arlanda flygplats konkurrenskraft. I Peter Normans uppdrag ingår att föra dialog med berörda aktörer för att identifiera och föreslå åtgärder som kan genomföras på såväl kort som lång sikt för ökad kapacitet och förbättrad tillgänglighet till och från Arlanda flygplats.

– Vi har kämpat länge för att busstrafiken till och från Arlanda måste förbättras och just kollektivtrafikförbindelserna till och från flygplatsen är helt avgörande för att Arlanda ska kunna stärka sin position och utvecklas. Flera punkter i Arlandasamordnarens direktiv handlar om just bättre och ökat kollektivt resande till och från flygplatsen, det är mycket bra och vi på Sveriges Bussföretag som är en del av Transportföretagen står till utredarens förfogande under arbetet, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag. 

– Transportföretagen välkomnar att regeringen nu levererar konkreta initiativ för att stärka Arlandas konkurrenskraft. Vi har väntat på åtgärder efter att Arlandautredningen redovisades år 2022 och flera nya rapporter har påmint oss om det bekymmersamma läget för den svenska flygmarknaden, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Arlanda flygplats har tappat mark i förhållande till flygplatser i våra nordiska grannländer samtidigt som flygtrafiken och passagerarantalet i Sverige befinner sig på klart lägre nivåer jämfört med genomsnittet i Europa. Nyligen publicerades en rapport som Visit Sweden, Region Stockholm och Swedavia, låtit göra där tillgängligheten till Stockholm Arlanda jämförs med ett flertal andra europeiska storflygplatser. Rapporten visar att tillgängligheten, mätt i antalet flyg och flyglinjer till Arlanda från utlandet minskat med 25 procent mellan åren 2018 och 2023.

Återhämtningen av det svenska flyget efter pandemin går långsammare än i många andra europeiska länder samtidigt som kostnaderna för flyget stiger hela tiden. Eftersom flyget finansierar sin infrastruktur innebär det att färre passagerare tvingas betala mer för infrastrukturen genom sina biljetter. Samtidigt höjs flygskatten nästa år med 10 procent och reduktionsplikten för flyget stiger trots att EU nu inför en europeisk motsvarighet.

Arlandasamordnaren ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2025.

I samordnarens uppdrag ingår bland annat:

  • analysera brister i spår- och väginfrastrukturen och transporterna till och från Arlanda flygplats.
  • föreslå och rangordna samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt håll-bara åtgärder för att hantera identifierade brister.
  • föreslå trafiklösningar för att uppnå ökad intermodalitet och ett ökat kollektivtrafikresande till och från Arlanda flygplats.
  • belysa de samhällsekonomiska effekterna av koncessionen med exklusiv trafikeringsrätt som A-Train AB har på Arlandabanan fram till 2050.
  • analysera och föreslå övergripande principer för finansiering av de åtgärder som föreslås och i det sammanhanget undersöka möjligheterna till medfinansiering av åtgärder.
  • sondera möjligheterna till överenskommelser med berörda parter om finansiering av de åtgärder som föreslås, med förbehåll för regeringens och i förekommande fall riksdagens godkännande.
  • identifiera markområden som, genom de förslag som redovisas, kan få förbättrade förutsättningar för en mer samhällsekonomiskt effektiv markanvändning, såsom bostadsbyggande.
  • lämna de eventuella författningsförslag som kan bli aktuella med anledning av de redovisade förslagen och åtgärderna.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079