23948sdkhjf

Myndigheten vill att Trafikverket åtgärdar brister

Transportstyrelsen har identifierat flera brister i samband med Trafikverkets införande av det nya tågplaneringssystemet. 

I slutet av 2022 påbörjade Trafikverket sin implementering av det digitala planeringssystemet Marknadsanpassad planering av kapacitet, MPK. 

Införandet kantades av problem, något RT-Forum tidigare rapporterat om. Problematiken runt det nya systemet har bland annat handlat om sena körplaner och försenade biljettsläpp.

Nu har Transportstyrelsen, som i samband med införandet inledde en tillsyn, identifierat flera brister. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. 

Enligt Transportstyrelsen handlar det om brister i riskhantering, samråd med andra parter, kompetensstyrning, övervakning, roller, ansvar, ansvarsskyldighet och befogenheter inom organisationen, integrering av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer samt information och kommunikation.

Mot bakgrund av resultatet från tillsynen, förelägger myndigheten Trafikverket att åtgärda dem. Bland annat handlar det om att analysera och ta reda på orsakerna till problemen.

Under tillsynsprocessens gång har Trafikverket vidtagit en del åtgärder, skriver Transportstyrelsen, men nu är det ytterligare åtgärder som ska hanteras. Senast i slutet av mars ska Trafikverket ha svarat på Transportstyrelsen föreläggande. 

Marknadsanpassad planering av kapacitet, MPK

Trafikverket började implementera MPK i samband med tidtabellskiftet i december 2022. 

Kapacitetsportalen

Kapacitetsportalen är en plattform där Trafikverket och branschen möts för frågor om användning av järnvägen. Här kommer vi att förenkla och förbättra processen för ansökan om tåg och banarbeten, med moderna arbetssätt och verktyg. Det blir en enklare, snabbare och mer transparent planering av kapaciteten.

All kapacitet syns

För tågbolag och järnvägsentreprenörer blir Kapacitetsportalen en möjlighet att överblicka hela sitt kapacitetsbehov, från trafikeringsavtal och kontrakt till tilldelad kapacitet. Det ska vara lätt att se vilken kapacitet som finns tillgänglig vid varje givet tillfälle och plats. Tågbolag och entreprenörer kan planera, söka lediga tider, jämföra alternativa upplägg och tjänster, samt ansöka om kapacitet på egen hand.

Successiv planering av kapacitet

För att möta hela marknadens kapacitetsbehov behövs både en fast och en flexibel planering. Med metoden successiv planering skapar vi större flexibilitet än med dagens metod och skapar därmed utrymme på spåren för andra tåg eller banarbeten. Successiv planering ökar också tågplanens tålighet mot störningar, genom att optimera kapaciteten när detaljplaneringen sker i takt med att förutsättningarna ändras.

Källa: Trafikverket

Särskild organisation ska lösa tågkaos

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094