23948sdkhjf

Trafikverkets planer för dubbelspåret

Trafikverket har hittat de pengar som behövs för att ta fram järnvägsplanerna för dubbelspår mellan Luleå och Boden. Pengar till själva bygget saknas dock fortfarande.

I den nationella transportplanen för 2022-2033 saknades medel för att finansiera ett dubbelspår på sträckan Boden-Luleå.

Projektet anses angeläget, enligt Trafikverket är Luleå-Boden en av de sträckor där kapaciteten behöver öka och när transportplanen fastställdes fick Trafikverket i uppdrag att ”fortsätta utreda förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad till dubbelspår på stambanan”.

Detta ska man sedan ha gjort, enligt ett pressmeddelande har Trafikverket diskuterat förskottering med LKAB, H2 Green Steel och Region Norrbotten, man har också undersökt om det finns medel i de egna anslagen.

Det är det sistnämnda alternativet som verkar ha burit frukt. Enligt Trafikverket visade det sig att alla de åtgärder som planerats inte kunde genomföras i den tänkta takten – detta ska ha gjort det möjligt att tidigarelägga planarbetet så att det kan startas redan i år.

– Det här betyder att vi inom kort kommer att dra igång arbetet med att ta fram planerna. Vi har sedan tidigare sett över möjligheterna att kapa ledtiderna för att snabba på arbetet, och vi tror att vi kan korta av tiden med omkring två år, vilket innebär att vi bäddar för en möjlig byggstart ungefär 2029, säger Helena Eriksson, regiondirektör, Norra regionen, Trafikverket.

Trafikverket uppger att det beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor att ta fram planerna. Att bygga dubbelspåret beräknas kosta cirka fem miljarder kronor (i 2021 års prisnivå). Dessa pengar saknas dock fortfarande, förklarar Trafikverket.

Dubbelspår Luleå-Boden

Åtgärden dubbelspår Luleå-Boden innebär en komplett dubbelspårsutbyggnad av den i dag 35 kilometer långa enkelspåriga sträckan.

Åtgärdens omfattning förutsätter att ny mötesstation och partiellt dubbelspår (cirka tre kilometer) på sträckan Sävastklinten - Norra Sunderbyn är byggt (ett arbete som nu pågår).

Källa: Trafikverket

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078