23948sdkhjf

Region Skåne blöder miljarder

Drygt 4 miljarder kronor, så stort ser Region Skånes underskott för 2023 ut att bli.

Region Skåne redovisar ett kraftigt underskott för 2023. Det preliminära resultatet visar ett underskott på drygt 4 miljarder kronor. Det är en avvikelse med nära 3,2 miljarder kronor mot det budgeterade resultatet. 

– Det gångna året har präglats av ett tufft ekonomiskt läge till följd av bland annat den stigande inflationen, förändrat ränteläge och en pågående lågkonjunktur. Detta har ökat regionens kostnader kraftigt och pensionskostnaderna har mer än fördubblats, säger Anders Lundin, ekonomidirektör i Region Skåne.

Verksamhetens nettokost­nader ökade med 14,3 procent att jämföra med ökningen på 1,3 procent föregående år. Orsaken är en kombination av ökade personalkostnader och omkostnader. Samtidigt har verksamhetsintäkterna minskat och avskrivningarna ligger på en nästan oförändrad nivå. Pensionskostnaderna har ökat med 4,3 miljarder kronor till 7,6 miljarder kronor, vilket är mer än en fördubbling från föregående års nivå på nära 3,3 miljarder kronor. Ökningen beror främst på värdesäkring av pensionerna kopplad till inflationen.

2023 års resultat på -4 035 miljoner är en avvikelse med -3195 miljoner kronor mot det budgeterade resultatet. Årets nettokostnader och finansnetto är tillsammans 7,8 % högre än de samlade intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. I årets resultat finns en obalans på 3 889 miljoner kronor inom hälso- och sjukvården.

Region Skånes preliminära bokslut för 2023 visar ett negativt resultat på -4 035 miljoner kronor. Under året investerade Region Skåne totalt 4 677 miljoner kronor för en ytterligare förbättrad hälso- och sjukvård genom om- och nybyggnation på sjukhusområdena och en utbyggd kollektivtrafik.

Investeringar i tåg och bussar visar ett överskott mot budget på 34 miljoner kronor. I december 2023 köptes det in tio Öresundståg i en affär med danska DSB. Kostnaden landade på 623 milj- oner kronor. Övrigt överskott hänförs till ERTMS (European Rail Traffic Management System) som har blivit försenat.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078