23948sdkhjf

Fler vinster med dynamiska busskörfält

Vinsterna för trafiken generellt tycks vara större med dynamiska busskörfält.

Dynamiska busskörfält tycks ge fler vinster för busstrafiken än fasta busskörfält, det visar en ny rapport från VTI som undersökt effekter av dynamiska och fasta busskörfält.

Vinsterna är framförallt kopplade till restid och restidsosäkerheten, men det sker främst vid så höga trafikflöden att det dynamiska busskörfältet medför relativt stora effekter på övrig trafik. Resultaten visar också att dynamiska busskörfält är minst lika bra som fasta busskörfält för busstrafiken men innebär lägre påverkan på övrig trafik tack vare högre kvarvarande kapacitet för övrig trafik.

Studien pekar också på dynamiska busskörfält kan minska medelrestiden mer än till exempel förkortad hållplatstid (genom exempelvis påstigning i alla dörrar). För att uppnå en liknande effekt med förkortad hållplatstid skulle det krävas relativt stora förbättringar jämför med dynamiska busskörfält.

De dynamiska busskörfälten ger också en mer flexibel användning av gaturummet vilket rimmar väl med utvecklingen av geofencing. Dock kan dynamiska busskörfält vara mer aktuella när tekniker som geofencing och uppkopplade fordon finns fullt utvecklade och införda. Rapporten pekar också på signalvärdet i fasta busskörfält möjligen väger lite tyngre då de signalerar att bussen alltid är prioriterad.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094