23948sdkhjf

Snart röstar regeringen om tillfälliga id-kontroller

Förslaget om id-kontroller får konsekvenser för ekonomin, menar Greater Copenhagen i en ny analys. 

I slutet av veckan ska riksdagen rösta om förslaget att vid behov kunna införa tillfälliga id-kontroller vid resor till Sverige, något RT-Forum tidigare rapporterat om.

Förslaget har mötts av kritik från både branschorganisationer och operatörer, och nu har samarbetsorganisationen Greater Copenhagen gjort en analys där de tittat närmare på vad följderna kan bli av det nya lagförslaget.

Greater Copenhagen menar att tillfälliga id-kontroller skulle kunna påverka svensk och dansk ekonomi, där exempelvis dansk ekonomi kan tappa två miljarder kronor (strax över tre svenska miljarder).  

Regeringens lagförslag

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om 1. förbud att med buss, tåg eller passagerarfartyg transportera personer som saknar giltiga identitetshandlingar till Sverige, och 2. sanktionsavgifter för den som bryter mot ett sådant förbud. Sanktionsavgifterna ska uppgå till minst 30 000 kronor och högst 250 000 kronor.

2 § Föreskrifter enligt 1 § får meddelas endast om 1. det på grund av ett förhållande som uppkommit inom migrationsområdet har uppstått en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, och 2. föreskrifterna behövs för att underlätta för viktiga samhällsfunktioner att fullgöra sina uppgifter.

3 § Föreskrifter enligt 1 § ska ha en begränsad giltighetstid. Tiden får inte vara längre än vad som är motiverat av den uppkomna faran enligt 2 § 1 och inte längre än sex månader. Om faran varar längre, får giltighetstiden förlängas med högst sex månader i taget så länge faran består.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Källa: Regeringen

Enligt analysen bidrar svenska pendlare med omkring åtta miljarder danska kronor.

”Skåne riskerar att tappa cirka2 000 heltidstjänster, det vill säga 25 procent, och dansk ekonomi riskerar att tappa cirka 2 miljarder årligen, vid införande av id-kontroller med transportöransvar, likt dem under åren 2016-2017.” skriver samarbetsorganisationen i ett pressmeddelande.

Förra veckan sa justitieutskott ja till förslaget, rapporterar Aftonbladet

1 dansk krona = 1,51 svenska kronor.

Förslaget om id-kontroller: ”Skulle påverka vår verksamhet väldigt mycket”

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11