23948sdkhjf

Bussnyheter från den allmänna motionstiden

Av drygt 2 703 motioner har Sveriges Bussföretag vaskat fram guldkornen.

Det här är en text av Sveriges Bussföretag. 

Varje år ges riksdagens ledamöter chansen att komma med egna politiska förslag, motioner, i de frågor som riksdagen kan besluta om. Detta sker under den allmänna motionstiden, som i år var mellan den 12 september och den 5 oktober. Totalt lämnades under hösten 2023 in 2703 motioner. Av dessa finns det flera som är intressanta ur bussbranschens perspektiv. Förslagen berör bland annat viktiga frågor som bussförarbristen, riktade skattelättnader och busstrafikens framkomlighet. Sveriges Bussföretag har hittat ett antal förslag som kan underlätta för branschen.

Skatteavdrag för att ta buss- och lastbilskörkort

Sten Bergheden (M) föreslår en alternativ lösning till CSN-lån för busskörkort, där ett ”rattavdrag” införs. Det innebär en möjlighet för den som tar c- eller d-körkort att dra av kostnaden mot den inkomst som hen får från sin inkomst som buss- eller lastbilschaufför. Det är mycket positivt att ledamöter lyfter frågor kopplade till bussförarbristen, alla förändringar som kan förenkla tillgången till yrket är varmt välkomna.

Återbetalning av fordonsskatt

Ann-Sofie Lifvenhage (M) har lämnat ett förslag om att ändra karenstiden från 15 till 4 dagar för återbetalning av fordonsskatt för fordon i yrkestrafik. Pandemin visade med all önskvärd tydlighet behovet av att snabbt kunna ställa om sin verksamhet. I ett sådant sammanhang är det viktigt att kunna minska kostnaderna, och förslaget ger större flexibilitet för företagen. Ett tydligt exempel på hur regelförenkling kan underlätta bussföretagarnas vardag.

Slopa energiskatten på kollektivtrafik

Rikard Nordin (C) föreslår att regeringen ska se över möjligheten att slopa energiskatten på kollektivtrafik, exempelvis båtar och bussar, som går på el. Ett bra förslag, som kan bidra till branschens elektrifiering och minska kostnaderna i en tid där vi mest ser hur de ökar. Borde vara självklart när regeringen pekar ut elektrifieringen som lösningen för transportsektorn.

Kamerabevakning av kollektivtrafikkörfält

Daniel Helldén (MP) föreslår att det införs en möjlighet till kameraövervakning av kollektivtrafikkörfält. Detta motiveras med att det skulle förbättra framkomligheten för busstrafiken. Ett förslag som kan bidra till att göra busstrafiken mer framkomlig, och i förlängningen därmed mer attraktiv.

OM SVERIGES BUSSFÖRETAG

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. I dag har vi knappt 275 medlemsföretag med cirka 27 900 anställda. Våra medlemmar består av busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser se www.sverigesbussforetag, där också medlemsföretag kan logga in och finna exklusiv medlemsinformation. Sveriges Bussföretag publicerar också veckovis nyhetsbrevet BussInfo med aktuella uppdateringar, råd och nyheter för medlemsföretagen.

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.14