23948sdkhjf

Euro 7 – det här gäller

I juli nästa år är det tänkt att den nya Euro 7-förordningen ska träda i kraft. Det här är vad som gäller.

Den 12 apil antog Europaparlamentet och rådet den nya Euro 7-förordningen som reglerar avgasutsläpp för vägfordon men även andra typer av utsläpp som däckslitage och bromspartikelutsläpp. 

Genom direktivet införs också krav på batteriernas hållbarhet. När det gäller personbilar och skåpbilar behåller förordningen de befintliga gränsvärdena för avgasutsläpp enligt Euro 6, men strängare krav införs för fasta partiklar. 

När det gäller tunga bussar och lastbilar införs genom förordningen strängare gränsvärden för olika föroreningar, bland annat vissa som hittills inte har reglerats, som dikväveoxid (N2O). 

Fakta Euro 7

Den 19 april 2023 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EU) 2023/851 om en skärpning av normerna för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta nyttofordon som fastställer ett minskningsmål på 100 % för både personbilar och skåpbilar från och med 2035. Samtidigt som industrin förbereder sig för denna förändring, vilket innebär att nya förbränningsbilar och skåpbilar kommer att förbjudas på den inre marknaden från och med 2035, kommer sådana fordon fortfarande att finnas tillgängliga. Andra förbränningsfordon (lastbilar, bussar och andra tunga fordon) kommer att fortsätta att tillverkas efter det datumet. Euro 7-reglerna kommer att behövas för utsläpp från personbilar och skåpbilar fram till det datumet, medan andra regler i förordningen (t.ex. om bromsar, däck och batteriers livslängd) kommer att fortsätta att gälla för nya renare bilar och skåpbilar efter 2035.

Källa: Europarådet

Genom Euro 7 införs dessutom strängare gränsvärden för partikelutsläpp vid bromsning, med särskilda gränsvärden för elfordon. De nya reglerna innehåller också strängare livstidskrav för alla fordon, både när det gäller körsträcka och livslängd.

Euro 7 är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2025.

Tillämpningsdatum för förordningen beror på vilken typ av fordon det rör sig om:

  • 30 månader för nya typer av personbilar och skåpbilar och 42 månader för nya personbilar och skåpbilar
  • 48 månader för nya typer av bussar, lastbilar och släpfordon och 60 månader för nya bussar, lastbilar och släpfordon
  • 30 månader för nya system, komponenter eller separata tekniska enheter som ska monteras i personbilar och skåpbilar och 48 månader för sådana som ska monteras i bussar, lastbilar och släpfordon
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078