23948sdkhjf

Unikt avtal gör det lättare för Öresundsresenärer

Ett unikt avtal för Öresundsresenärer mellan Köpenhamn och Malmö gör tågtrafiken mellan städerna mer tillgänglig – Två länders städer allt närmare en enad storstadsregion.

24 augusti signerade regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) Region Skåne och den danska transportministern Ole Birk Olesen (Danska Folketinget for Liberal Alliance) ett nytt samarbetsavtal som innebär att Skånetrafiken ges ett samlat ansvar som trafikbeställare för Öresundstågstrafiken mellan Malmö och Köpenhamn. Det nya avtalet innebär att tågtrafiken blir mera tillförlitlig och får bättre kapacitet,för Öresundsresenärerna.

Tågtrafiken över Öresund bedrivs nu i en samarbetsform som involverar många parter på både svensk och dansk sida. Skånetrafiken har avtal med Transdev som operatör av den svenska delen av trafiken och danska Transportministeriet har avtal med DSB om motsvarande på dansk sida. Fordonsunderhållet utförs för närvarande av DSB i ett särskilt underhållsavtal. Trafiken leds av två operatörers trafikkontor. Många aktörer har inneburit stora utmaningar i att prioritera brotrafiken som en helhet.

– Nu gör vi en offensiv satsning på Öresundstågstrafiken. Den ska bli mer pålitlig och turtätheten ska öka. Det är viktigt för att stärka integrationen i Greater Copenhagen, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Den danske regering har en klar ambition om, at brugen af udbud i jernbanetrafikken skal øges. Og denne aftale med Skånetrafiken er et vigtigt skridt i den retning. Fra svensk side er der stort fokus på at drive jernbanen bedre og billigere gennem udbud, og jeg er derfor glad for, at passagererne mellem København og Malmø kan nyde godt af Skånetrafikens ønske om at lade markedet levere den bedste kombination af god service og lav pris, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Genom att trafiken över Öresundsbron nu kan drivas i en sammanhållen verksamhet kommer även direkta samordningsvinster i trafikkvalitet och ekonomi att bli möjliga och som direkt gynnar resenärerna. Trafikavtalet träder i kraft omedelbart. Förändringarna kommer sedan att genomföras i huvudsak i två faser med full effekt från januari 2023.

- Avtalet är mycket glädjande för våra resenärer. Det kommer att bli en mycket mera tillförlitlig trafik, det blir enklare att ha kontakt med en aktör, det vill säga Skånetrafiken och dessutom utökar med en avgång till i timmen i vårt basutbud, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

FAKTA/Förbättringar för resenärerna

  • I fas ett som startar redan i december 2020, ökar turtätheten med ett tåg i timmen i lågtrafik.

  • I fas två, som startar tidigast december 2022 får Öresundstågen en ansvarig part istället för tre inklusive underhållsdelen. Det innebär ett sammanhållet helhetsansvar med ökat fokus för resenärerna.

  • Avtalet som innebär att man avskiljer Kystbanan, att eventuella trafikstörningar på svenska eller danska sidan inte sprider sig över till respektive land. Vilket är ett problem idag.

  • Det blir tydligare mot kund med bara en aktör i Skånetrafiken att vända sig till.

  • Även uppföljning av avtalets efterlevnad blir tydligare.

  • I samband med det nya trafikavtalet görs även en upphandling av ny trafikoperatör av Öresundstågstrafiken. Avtalet kommer att träda ikraft samtidigt som Hässleholmsdepån tas i drift i december 2020. Det nya avtalet omfattar både trafik och underhåll vilket är en kvalitetssäkring jämfört med idag då detta är två separata avtal.

  • Upprustning av Öresundstågen pågår med cirka 20 tåg per år fram till och med 2022.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.219