23948sdkhjf

Miljöpartiet svarar

| Av Thomas Dietl | Tipsa redaktionen

EU-kandidaten Jakop Dalunde svarar för Miljöpartiet.

Här finns de 10 frågorna från branschen, klicka HÄR!

1

Miljöpartiet anser att skogen och biodrivmedel spelar en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi. Samtidigt är det viktigt att produktionen av biodrivmedel inte hotar biologisk mångfald eller utarmar jorden. Därför vill vi både öka EU:s satsningar på forskning, innovation och investering i infrastruktur för både biodrivmedel och grön el, och satsningarna på skydd och skötsel av värdefull natur. De gemensamma regler som finns på EU-nivå för att driva på utvecklingen och främja fordon med låga eller inga utsläpp kan bli ett viktigt verktyg för att skapa en stabil marknad för dessa fordon. Vi anser att det måste finnas hållbarhetskriterier för nya innovativa bränslen av olika slag.

2

För att fler ska välja att resa kollektivt är det viktigt att kollektivresorna blir så attraktiva som möjligt för resenären. Det kan därför finnas fog för att kör- och vilotider anpassas efter godstransporternas och bussresenärernas respektive behov. Vi tycker det är bra att EU:s regelverk för kör- och vilotider ses över. Samtidigt är det viktigt att reglerna också ger god trafiksäkerhet och rimliga arbetsvillkor för de anställda. Tyvärr har vi sett en utveckling inom framförallt lastbilstransporterna med allt högre tryck på förare att köra längre och längre utan pauser och begränsade möjligheter till att återvända hem. Vår linje i förhandlingarna har därför genomgående varit att värna kör- och vilotiderna och rätten att återvända hem utan för stora uppehåll. Frågan är kontroversiell och såväl medlemsstaterna i rådet som parlamentet har haft svårt att nå en gemensam sammanhållen ståndpunkt. Omröstningen som skulle ske sista veckan i mars har blivit uppskjuten till april.

3

Miljöpartiet vill att EU ökar investeringarna i kollektivtrafik, både buss och tåg. Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafik både inom och mellan länder. Vi vill se till att EU driver på för enklare bokningssystem och gemensamma regler som skyddar både operatörer som konsumenter. Förslag på nya regler för vägavgifter och kompatibilitet mellan olika elektroniska system för avgifter är under förhandling vilket är bra. Samtidigt vill vi att ambitiösa städer och regioner ska kunna gå före. Därför är vi tveksamma till att på EU-nivå helt begränsa städers och regioners möjlighet att reglera sin trafik och hur dess infrastruktur används.

4

Miljöpartiet sätter resenärerna och klimatet i centrum. Hållbar stadsplanering som ger goda förutsättningar för kollektivtrafik är en viktig nyckel för omställningen till fossilfritt. Det handlar t.ex. om tillgång till offentlig infrastruktur och om hur staden prioriterar olika trafikslag. I den mån det gynnar resenärerna och där kapaciteten tillåter är Miljöpartiet positivt inställt till att kommersiella trafikföretag får tillgång till reseterminaler. Att samla information från samtliga transportslag på ett ställe är en fråga vi driver sedan länge, och förutom offentligt och privat driven kollektivtrafik bör man överväga att även låta taxi finnas med på reseplaneraren i den mån det är möjligt. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för resenärerna att välja klimatsmarta färdmedel.

5

Jag tänker även fortsättningsvis ha goda kontakter med det civila samhället och näringslivet såväl genom besök på verksamheter i Sverige såsom möten i Bryssel. Alla aktörer är välkomna att kontakta mig för att föra fram sina ståndpunkter.

6

Miljöpartiet sätter resenärerna och klimatet i centrum och det har därför varit våra prioriteringar. Samtidigt har vi naturligtvis lyssnat på sektorns olika aktörer för att försäkra oss om en balans mellan olika intressen i slutförslaget. Vi är övertygade om att bättre passagerarrättigheter går hand i hand med en förstärkning av sektorn för kollektivt resande.

7

Miljöpartiet vill att ekonomiska styrmedel som skatter ska vara tydligt styrande mot minskad miljöpåverkan. Det ska vara billigare och enklare att välja det som är bra för klimat och miljö, och dyrare att välja det som är dåligt. Skattepengar ska satsas på förnybart och subventioner till fossila drivmedel ska fasas ut. Det här är mycket viktig fråga för oss att driva, både i Sverige och inom EU. Utformning av styrmedel och beskattning av biodrivmedel beslutas primärt på nationell nivå även om Sverige måste notifiera EU kommissionen för att få förslag godkända. I den mån biodrivmedel ska vara aktuella för en framtida skattebefrielse anser miljöpartiet att de måste vara långsiktigt hållbara. Det betyder att biodrivmedel ska värna den biologiska mångfalden, ha hög klimatprestanda, respektera mänskliga rättigheter och vara spårbara.

8

Vi ser idag inte att det nya direktivet riskerar föra med sig för mycket öppenhet utan bedömer att det finns tillräckliga skyddsmekanismer för att förhindra missbruk även om detta naturligtvis också beror på hur direktivet implementeras i medlemsländerna. Tillgänglighet för offentliga öppna data kan medverka till ytterligare öppenhet i offentlig förvaltning och vara ett verktyg för andra aktörer att skapa nya produkter och tjänster. Ett exempel på detta skulle kunna vara bättre biljettbokningssystem för gränsöverskridande tåg- och bussresor vilket efterfrågas av väldigt många. Tillsammans med de gröna i Europaparlamentet har vi arbetat hårt för att skapa de bästa förutsättningarna för att tillgängliggöra just tågtrafikens tidtabells- och biljettinformation och i lagstiftning om tågpassagerares rättigheter och skyldigheter blev också vår ståndpunkt om öppna data inom detta område också parlamentets ståndpunkt inför fortsatta förhandlingar med medlemsstaterna i rådet.

9

Miljöpartiet anser att varje trafikslag ska stå för sina egna miljökostnader. Idag är det inte så och det vill vi ändra. Ett exempel är att idag betalar tågtransporter banavgifter medan transporter på väg ofta är gratis. Miljöpartiet har därför drivit förslaget om vägslitageavgift för tunga transporter på väg inom EU och minskad administration och regelförenklingar för gränsöverskridande godståg.

10

Vi vill öka EU:s investeringar i järnväg, både underhåll och nya investeringar. Vi vill ändra regelverket kring tidtabeller och priser, för att göra det enklare för människor att beställa biljetter för gränsöverskridande tågresor. Vi vill fasa ut allt stöd till fossil energi och säkra nödvändiga utsläppsregler och vägslitageavgifter för vägtransport så att vägtrafiken betalar en större andel av sina miljö-, klimat och hälsokostnader. Detta ger bättre förutsättningar för en mer rättvis och balanserad marknad för såväl person- som godstrafik.

Håll dig uppdaterad med RT-Forum
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.125