23948sdkhjf

Socialdemokraterna svarar

| Av Thomas Dietl | Tipsa redaktionen

EU-kandidaten Jytte Guteland svarar för Socialdemokraterna.

Här finns de 10 frågorna från branschen, klicka HÄR!

1

Biodrivmedel har en central roll att spela i omställningen till det klimatsmarta samhället, inte minst i transportsektorn. Vi socialdemokrater stödjer att EU genom reformen av direktivet för förnybar energi (REDII) stärkt målsättningarna för användning av hållbara biodrivmedel till år 2030. För oss är det viktigt att biodrivmedel bedöms utifrån sin klimatnytta, där hållbart framtagna och klimatvänliga alternativ främjas. Ohållbart framställda biodrivmedel med begränsad klimatnytta och negativa miljökonsekvenser, som t.ex. ohållbart framställd palmolja, är inte rätt väg att gå. Däremot finns det stor potential att framställa klimatsmarta och hållbara biodrivmedel av biomassa från exempelvis det svenska skogsbruket. Det vill vi satsa mer på.

2

För oss socialdemokrater är det självklart att vi ska ha rimliga regler för kör- och vilotider eftersom det i förlängningen handlar om allas säkerhet på vägarna. I vårt tidigare, och pågående arbete, med de föreslagna nya reglerna för kör- och vilotider har vi haft med oss de olika aspekterna från branschen. Dvs både för godstransporter med lastbil och passagerartransporter med buss. För oss är det också viktigt att det nya regelverket kan fungera väl i alla EU:s medlemsländer, och så även i Sverige, utifrån våra geografiska förutsättningar, som skiljer sig från vissa andra EU-länder. Revidering av kör- och vilotidsreglerna pågår just nu i Europaparlamentet.

3

Många specifika krav och intyg för busstransporter har beslutats i flera europeiska städer och regioner med syfte att minska utsläppen från fordonen och förbättra klimatet. Vi socialdemokrater stödjer givetvis klimatarbetet, där transportsektorn utgör en viktig sektor för att vi ska nå våra gemensamma klimatmål. Det är därför vi arbetar i Europaparlamentet för lika utsläppsmål för fordon i hela EU. Därmed får vi konkurrens på lika villkor och tydliga regler och krav som gäller alla, oavsett var i EU man kör.

4

I den pågående revideringen av den så kallade bussförordningen ingår regler för tillträde till bussterminaler. Vi socialdemokrater stödjer ett regelverk som skapar konkurrens på lika villkor för alla aktörer på marknaden, så även för tillträde till terminaler, resecentrum, rastplatser och parkeringsplatser. För oss är det också viktigt att det nya regelverket tar hänsyn till ett helhetsperspektiv med både terminaloperatörer och bussföretag i åtanke. Det är viktigt att bussföretag inte diskrimineras vid ansökan om tillträde till bussterminaler. För att vi ska nå våra gemensamma klimatmål och minska utsläppen, där transportsektorn spelar en viktig roll, måste vi skapa bättre förutsättningar för klimatsmarta transportalternativ, exempelvis att resa kollektivt. Det är viktigt att vi dels arbetar med att utöka utbudet och möjligheterna till att resa med kollektivtrafik, både med järnväg. Men att resa med buss är också ett bättre alternativ än personbil, vid platser där tågtrafik inte är ett alternativ.

5

Genom dialog med företrädare för branschen och berörda fackliga organisationer. Jag försöker också i möjligaste mån vara tillgänglig det går för besök runt om i landet.

6

För oss socialdemokrater är konsumentperspektivet viktigt, framförallt för att skapa regler så att grönare transportalternativ, som exempelvis tåg, kan vara konkurrenskraftigt mot flyget. Men det också angeläget att de föreslagna lösningarna är hållbara även från branschens perspektiv och praktiskt genomförbara och att ha regler som skapar konkurrens på lika villkor för företagen. Det är exempelvis inte hållbart om enskilda företag drabbas oproportionerligt av ett nytt regelverk som i förlängningen kan drabba konsumenten med extra eller plötsligt höjda kostnader. Vi lyssnar gärna in från alla olika perspektiv och representanter under vårt förberedande arbete med revidering av regler och liknande. För oss är det viktigt att samla in information så att vi kan fatta ett balanserat beslut grundat på fakta och med insikt i de olika alternativ och konsekvenser som kan följa.

7

I deklarationerna för skatt på bränsle kan en stödmottagare göra ett avdrag för energiskatt och koldioxidskatt på de biodrivmedel som sålts eller förbrukats som motorbränsle. Avdragets storlek varierar beroende på typ av drivmedel. Stödmottagare är den som i Sverige producerat motorbränslet eller fört in det till Sverige genom införsel eller import. Enligt EU:s regler ska uppgifter om stödmottagare offentliggöras på en webbplats (i detta fall Skatteverkets). Vi vill vidmakthålla denna ordning så att bränslebytets/reduktionspliktens kvotnivåer successivt kan skärpas efter 2020 så att målet om minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter med 70 procent år 2030, uppnås.

8

–Tillgänglighet till offentliga öppna data är en prioriterad del av digitaliseringen. Exempelvis nämns det i Regeringens strategi ”För en digitalt samverkande statsförvaltning” att det ska bli lättare att hitta och använda öppna data, och att genom att publicera handlingarna som öppna data, där den personliga integriteten inte berörs och utlämnandet inte strider mot någon författning, kan statsförvaltningen uppfylla sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt, samtidigt som andra aktörer kan förbättra sina tjänster. Det finns också studier som visar på stor nytta av fritt tillgänglig offentlig data och en stor tillväxtpotential i en ökad användning av offentlig data.

Inom EU existerar sedan tidigare det så kallade PSI-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. En revidering av detta direktiv pågår och det finns en principöverenskommelse mellan EU:s institutioner som officiellt ska antas av respektive institution. Vår bedömning av denna överenskommelse är att den inte ska påverka negativt på hur vi i Sverige har valt att organisera tillgängliggörandet av öppna data, inklusive data som uppdateras med API.

9

En av huvudprioriteringarna för oss socialdemokrater är att ställa om till mer klimatsmarta transportalternativ, så att vi kan nå våra gemensamma klimatmål. Det handlar både om investeringar i infrastruktur samt att förbättra reglerna för schyssta villkor i vägtransportsektorn. Det är grundläggande att den infrastruktur som vi i EU investerar i ska skapa ett mervärde för hela EU, och att det bidrar till våra gemensamma klimatmål. Därför har vi arbetat långsiktig för en utbyggd järnvägsinfrastruktur i Sverige och Europa. Den här mandatperioden har vi exempelvis framgångsrikt fått vissa svenska järnvägssträckor med på den pågående reviderade listan över EU:s prioriterade infrastruktursatsningar för de kommande åren, och som därmed har rätt att söka om medfinansiering. Vi har också varit drivande i Europaparlamentets pågående arbete för schyssta villkor i vägtransportsektorn. Vi måste få bort den lönedumpning som tyvärr äger rum på våra vägar i Sverige och Europa, för att skapa konkurrens på lika villkor gentemot järnvägstransporter. Nuvarande regler, där vägtransporter konkurrerar ut andra grönare transportalternativ med konstant nedpressade kostnader, måste ändras.

10

En av huvudprioriteringarna för oss socialdemokrater är att ställa om till mer klimatsmarta transportalternativ, så att vi kan nå våra gemensamma klimatmål. Det handlar både om investeringar i infrastruktur samt att förbättra reglerna för schyssta villkor i vägtransportsektorn. Det är grundläggande att den infrastruktur som vi i EU investerar i ska skapa ett mervärde för hela EU, och att det bidrar till våra gemensamma klimatmål. Därför har vi arbetat långsiktig för en utbyggd järnvägsinfrastruktur i Sverige och Europa. Den här mandatperioden har vi exempelvis framgångsrikt fått vissa svenska järnvägssträckor med på den pågående reviderade listan över EU:s prioriterade infrastruktursatsningar för de kommande åren, och som därmed har rätt att söka om medfinansiering. Vi har också varit drivande i Europaparlamentets pågående arbete för schyssta villkor i vägtransportsektorn. Vi måste få bort den lönedumpning som tyvärr äger rum på våra vägar i Sverige och Europa, för att skapa konkurrens på lika villkor gentemot järnvägstransporter. Nuvarande regler, där vägtransporter konkurrerar ut andra grönare transportalternativ med konstant nedpressade kostnader, måste ändras.

(Socialdemokraterna svarade lika på fråga 9 och10 eftersom de anser detta viktigt.)

Håll dig uppdaterad med RT-Forum
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Bussföretagen fick ny styrelse

Vid Sveriges Bussföretags årsstämma 27 maj blev Gunnar Schön omvald till styrelseordförande – styrelsen fick en ny ledamot, resten omvaldes.

Plus

Nu rullar nya Dailyn

Minibussen Iveco Daily vann titeln Årets Minibuss i Madrid 2017 – i år kommer tillverkaren med en helt ny Daily med många nya finesser. Iveco erbjuder gas som alternativt drivmedel men tror fortsatt på diesel under ännu många år.

Connect vann Flexlinjerna

Plus

Rudestad tar över Persontrafik

Persontrafikmässan får ny projektledning – mångårige mässveteranen Dan Ågren tänker sluta till årsskiftet, ny projektledare från 2020 är Anders Rudestad.

Alstom får miljardorder

RMV:s dotterbolag fahma beställer världens största flotta av bränslecellståg från Alstom – totalt är affären värd 5,4 miljarder kronor.

Tamsons växlar upp

Kristoffer Tamsons, trafikregionråd i Region Stockholm har på kort tid klivit in som ordförande i två stora organisationer: Mälardalsrådet och Svensk Kollektivtrafik.

Nyhetsbrev

Hela Europa med tåg

Arkiv

Gustavsson avancerar

Bussen - en väg till integration

Bjurenborg rattar Westin Buss

Gotlandsbuss förlorar trafiken

Gotlandsbuss förlorar all kollektivtrafik och skoltrafik på Gotland - det blir i stället Bergkvarabuss som får uppdraget med trafikstart i juni nästa år.

”Transportfusk kan stoppas”

SL-buss i brandolycka

Hybricons styrelse omvaldes

Siktar på Bussförar-SM 2019

Regerande svenska mästaren i att köra buss, Anders Norell Bergendahl, siktar på deltagande i Bussföra-SM även i år – varvar läkarstudierna med helgjobb som bussförare.

SJ ska köra Öresundståg

Det blir SJ som ska köra och underhålla Öresundstågen från och med december 2020 – det beslutades av de regionala trafikhuvudmännen 21 maj.

Upptåget närmar sig Mälartåg

En integrering av Upptåget med Mälartåg, det kan bli resultatet av det beslut som Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattade vid sammanträdet 20 maj.

Busskuren som renar luften

Framgång för Kollektivtrafikdagen

15 maj genomfördes Kollektivtrafikdagen 2019 på Quality Hotel Friends i Solna - närmare 250 personer deltog i det stora branschmötet.

Keolis leder Bussförar-SM

Sedan redovisningen 23 april har Keolis kört om Transdev när det gäller antalet anmälda till Bussförar-SM 2019 – men ledningen är mycket knapp.

Biodrivmedel backade 2018

Tåget – snabbare än flyget

Nobina knep kontrakt värt 3 miljarder

Nobina har vunnit två avtal för stads- och regiontrafiken i hela Halland där bolaget redan kör trafiken – det nya kontraktet är värt runt tre miljarder kronor.

Ännu en ordförandepost för Tamsons

Trafikregionrådet i Stockholm och SL:s ordförande Kristoffer Tamsons (M) har valts till ny ordförande för Mälardalsrådet – det stod klart under årskonferensen i Örebro.

Helsner tillbaka i bussbranschen

Beckman blir hållbarhetschef

Cabonline köper danskt taxibolag

Walfridsson till Nobina

Sverigedemokraterna svarar

Kristdemokraterna svarar

Moderaterna svarar

Liberalerna svarar

Centerpartiet svarar

Miljöpartiet svarar

Socialdemokraterna svarar

Vänsterpartiet svarar

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.14