23948sdkhjf

Socialdemokraterna svarar

| Av Thomas Dietl | Tipsa redaktionen

EU-kandidaten Jytte Guteland svarar för Socialdemokraterna.

Här finns de 10 frågorna från branschen, klicka HÄR!

1

Biodrivmedel har en central roll att spela i omställningen till det klimatsmarta samhället, inte minst i transportsektorn. Vi socialdemokrater stödjer att EU genom reformen av direktivet för förnybar energi (REDII) stärkt målsättningarna för användning av hållbara biodrivmedel till år 2030. För oss är det viktigt att biodrivmedel bedöms utifrån sin klimatnytta, där hållbart framtagna och klimatvänliga alternativ främjas. Ohållbart framställda biodrivmedel med begränsad klimatnytta och negativa miljökonsekvenser, som t.ex. ohållbart framställd palmolja, är inte rätt väg att gå. Däremot finns det stor potential att framställa klimatsmarta och hållbara biodrivmedel av biomassa från exempelvis det svenska skogsbruket. Det vill vi satsa mer på.

2

För oss socialdemokrater är det självklart att vi ska ha rimliga regler för kör- och vilotider eftersom det i förlängningen handlar om allas säkerhet på vägarna. I vårt tidigare, och pågående arbete, med de föreslagna nya reglerna för kör- och vilotider har vi haft med oss de olika aspekterna från branschen. Dvs både för godstransporter med lastbil och passagerartransporter med buss. För oss är det också viktigt att det nya regelverket kan fungera väl i alla EU:s medlemsländer, och så även i Sverige, utifrån våra geografiska förutsättningar, som skiljer sig från vissa andra EU-länder. Revidering av kör- och vilotidsreglerna pågår just nu i Europaparlamentet.

3

Många specifika krav och intyg för busstransporter har beslutats i flera europeiska städer och regioner med syfte att minska utsläppen från fordonen och förbättra klimatet. Vi socialdemokrater stödjer givetvis klimatarbetet, där transportsektorn utgör en viktig sektor för att vi ska nå våra gemensamma klimatmål. Det är därför vi arbetar i Europaparlamentet för lika utsläppsmål för fordon i hela EU. Därmed får vi konkurrens på lika villkor och tydliga regler och krav som gäller alla, oavsett var i EU man kör.

4

I den pågående revideringen av den så kallade bussförordningen ingår regler för tillträde till bussterminaler. Vi socialdemokrater stödjer ett regelverk som skapar konkurrens på lika villkor för alla aktörer på marknaden, så även för tillträde till terminaler, resecentrum, rastplatser och parkeringsplatser. För oss är det också viktigt att det nya regelverket tar hänsyn till ett helhetsperspektiv med både terminaloperatörer och bussföretag i åtanke. Det är viktigt att bussföretag inte diskrimineras vid ansökan om tillträde till bussterminaler. För att vi ska nå våra gemensamma klimatmål och minska utsläppen, där transportsektorn spelar en viktig roll, måste vi skapa bättre förutsättningar för klimatsmarta transportalternativ, exempelvis att resa kollektivt. Det är viktigt att vi dels arbetar med att utöka utbudet och möjligheterna till att resa med kollektivtrafik, både med järnväg. Men att resa med buss är också ett bättre alternativ än personbil, vid platser där tågtrafik inte är ett alternativ.

5

Genom dialog med företrädare för branschen och berörda fackliga organisationer. Jag försöker också i möjligaste mån vara tillgänglig det går för besök runt om i landet.

6

För oss socialdemokrater är konsumentperspektivet viktigt, framförallt för att skapa regler så att grönare transportalternativ, som exempelvis tåg, kan vara konkurrenskraftigt mot flyget. Men det också angeläget att de föreslagna lösningarna är hållbara även från branschens perspektiv och praktiskt genomförbara och att ha regler som skapar konkurrens på lika villkor för företagen. Det är exempelvis inte hållbart om enskilda företag drabbas oproportionerligt av ett nytt regelverk som i förlängningen kan drabba konsumenten med extra eller plötsligt höjda kostnader. Vi lyssnar gärna in från alla olika perspektiv och representanter under vårt förberedande arbete med revidering av regler och liknande. För oss är det viktigt att samla in information så att vi kan fatta ett balanserat beslut grundat på fakta och med insikt i de olika alternativ och konsekvenser som kan följa.

7

I deklarationerna för skatt på bränsle kan en stödmottagare göra ett avdrag för energiskatt och koldioxidskatt på de biodrivmedel som sålts eller förbrukats som motorbränsle. Avdragets storlek varierar beroende på typ av drivmedel. Stödmottagare är den som i Sverige producerat motorbränslet eller fört in det till Sverige genom införsel eller import. Enligt EU:s regler ska uppgifter om stödmottagare offentliggöras på en webbplats (i detta fall Skatteverkets). Vi vill vidmakthålla denna ordning så att bränslebytets/reduktionspliktens kvotnivåer successivt kan skärpas efter 2020 så att målet om minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter med 70 procent år 2030, uppnås.

8

–Tillgänglighet till offentliga öppna data är en prioriterad del av digitaliseringen. Exempelvis nämns det i Regeringens strategi ”För en digitalt samverkande statsförvaltning” att det ska bli lättare att hitta och använda öppna data, och att genom att publicera handlingarna som öppna data, där den personliga integriteten inte berörs och utlämnandet inte strider mot någon författning, kan statsförvaltningen uppfylla sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt, samtidigt som andra aktörer kan förbättra sina tjänster. Det finns också studier som visar på stor nytta av fritt tillgänglig offentlig data och en stor tillväxtpotential i en ökad användning av offentlig data.

Inom EU existerar sedan tidigare det så kallade PSI-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. En revidering av detta direktiv pågår och det finns en principöverenskommelse mellan EU:s institutioner som officiellt ska antas av respektive institution. Vår bedömning av denna överenskommelse är att den inte ska påverka negativt på hur vi i Sverige har valt att organisera tillgängliggörandet av öppna data, inklusive data som uppdateras med API.

9

En av huvudprioriteringarna för oss socialdemokrater är att ställa om till mer klimatsmarta transportalternativ, så att vi kan nå våra gemensamma klimatmål. Det handlar både om investeringar i infrastruktur samt att förbättra reglerna för schyssta villkor i vägtransportsektorn. Det är grundläggande att den infrastruktur som vi i EU investerar i ska skapa ett mervärde för hela EU, och att det bidrar till våra gemensamma klimatmål. Därför har vi arbetat långsiktig för en utbyggd järnvägsinfrastruktur i Sverige och Europa. Den här mandatperioden har vi exempelvis framgångsrikt fått vissa svenska järnvägssträckor med på den pågående reviderade listan över EU:s prioriterade infrastruktursatsningar för de kommande åren, och som därmed har rätt att söka om medfinansiering. Vi har också varit drivande i Europaparlamentets pågående arbete för schyssta villkor i vägtransportsektorn. Vi måste få bort den lönedumpning som tyvärr äger rum på våra vägar i Sverige och Europa, för att skapa konkurrens på lika villkor gentemot järnvägstransporter. Nuvarande regler, där vägtransporter konkurrerar ut andra grönare transportalternativ med konstant nedpressade kostnader, måste ändras.

10

En av huvudprioriteringarna för oss socialdemokrater är att ställa om till mer klimatsmarta transportalternativ, så att vi kan nå våra gemensamma klimatmål. Det handlar både om investeringar i infrastruktur samt att förbättra reglerna för schyssta villkor i vägtransportsektorn. Det är grundläggande att den infrastruktur som vi i EU investerar i ska skapa ett mervärde för hela EU, och att det bidrar till våra gemensamma klimatmål. Därför har vi arbetat långsiktig för en utbyggd järnvägsinfrastruktur i Sverige och Europa. Den här mandatperioden har vi exempelvis framgångsrikt fått vissa svenska järnvägssträckor med på den pågående reviderade listan över EU:s prioriterade infrastruktursatsningar för de kommande åren, och som därmed har rätt att söka om medfinansiering. Vi har också varit drivande i Europaparlamentets pågående arbete för schyssta villkor i vägtransportsektorn. Vi måste få bort den lönedumpning som tyvärr äger rum på våra vägar i Sverige och Europa, för att skapa konkurrens på lika villkor gentemot järnvägstransporter. Nuvarande regler, där vägtransporter konkurrerar ut andra grönare transportalternativ med konstant nedpressade kostnader, måste ändras.

(Socialdemokraterna svarade lika på fråga 9 och10 eftersom de anser detta viktigt.)

Håll dig uppdaterad med RT-Forum
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Thorling vd för ISS Sverige

ISS vann Västtrafiks kontroller

Det blir ISS som tar över driften av Västtrafiks biljettkontroll, i alla fall har de vunnit första ronden – det nya avtalet innebär en kraftig utökning av biljettkontrollen

Plus

Gunnar Schön: "Nyfiken på fler företagsköp"

Sommarens skräll i bussbranschen är utan jämförelse att Transdev tar över A Björks AB - Konkurrensverket gav grönt ljus till affären som parterna formellt avslutade den 3 september och enligt vd Gunnar Schön kan det mycket väl bli fler företagsköp framöver.

Inga självkörande bussar i Borås

Ett år till för Samtrans

Arriva Group nära försäljning

Uppgifter i internationell press gör gällande att Deutsche Bahn säljer Arriva Group – prislappen visar ett mångmiljardbelopp.

Nyhetsbrev

Plus

Många utmaningar för Transdev

Gunnar Schön har varit vd för Transdev sedan 2012 och har dessförinnan en lång bakgrund inom kollektivtrafikbranschen. Han kom till Transdev Sverige efter åtta års utlandstjänst i Frankrike, Tyskland och i Östeuropa.

Arkiv

Regnbågsbussar i Skövde

För att ta ställning för alla människors lika värde, mångfald och tolerans flaggar Västtrafik och Nobina stadsbussarna med regnbågsflaggan under Skövde Pridefestival.

MTR till Fossilfritt Sverige

”Satsa mer på elbussar!”

Sveriges Bussföretag gillar att elbusspremien utökas i årets budget – men konstaterar samtidigt att detta inte är tillräckligt i rådande läge.

Budgeten delvis bra enligt Bil Sweden

Budgeten: ”De stora greppen saknas”

Ska transportsektorn nå ökad hållbarhet krävs större krafttag i den svenska budgeten – dessvärre saknas dessa enligt Transportföretagen som synat budgeten i sömmarna. 

Färre dog i augustitrafiken

Flixbus kör klimatstrejkare

Under två dagar kommer klimatstrejker i Greta Thunbergs anda att genomföras i 29 länder – Flixbus kommer att köra alla som vill delta till de platser där klimatstrejkerna ska genomföras.

Fler Coradia till Danmark

Tågresandet fortsätter öka

Tågresandet fortsätter att öka i Sverige, det gäller såväl antalet resor samt den totala sträcka som resenärerna färdats med järnväg - flera faktorer har bidragit till den positiva utvecklingen.

Fem vann upphandling i Skåne

Silbersky vd för SJ Norge

Rekord i kundnöjdhet

Fler än nio av tio Transdevs resenärer är nöjda – det visar företagets egen kundnöjdhetsmätning som genomfördes under våren i år.

Sjungande bussförare hyllas

Hopp om smidigare regelverk

Nytt bakslag för Hybricon

Bauer vann Bussförar-SM 2019

Denny Bauer är svensk mästare i att köra buss – det stod klart sedan Bussförar-SM 2019 avgjordes på eftermiddagen 9 september.

Tuff konkurrens på Bussförar-SM

Konkurrensen i Bussförar-SM var vara hårdare än någonsin - här är det Robert Johansson, Björks Buss som kämpar i tävlingsmomentet katastrofövning.

Viklund till Trafikanalys

Thermaenius till Keolis

Dahlsten tar över Transportföretagen

Tar över i Göteborg

Jensen till Arriva

Plus

Fem snabba frågor...

Fyrby ny rederichef

Goldmann till Sweco

Raukas vice vd i SJ

Lindahl till Infranord

Litiumöverskott kan sänka batteripriset

Scania klimatstrejkar

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.133