23948sdkhjf

Stor ökning av Stockholmsturismen

En ny analys som presenterades 22 augusti visar att gästnätterna i Stockholms län ökat starkt – bland de utländska besökarna tokökar Indien och Kina, men siffrorna är ifrågasatta.

Antalet gästnätter i Stockholms län har ökat stort, från 9,4 miljoner till 14,6 miljoner besökare, allt enligt en analys som Stockholms Handelskammare presenterade 22 augusti med SCB:s statistik som undrlag. Andelen nätter från utländska besökare ökar påtagligt och utvecklingen leds av Indien (plus 505 procent) och Kina (plus 227 procent) som utvecklats mycket starkt.

Det är länder med stor befolkning som tidigare inte rest så mycket. Turismen från dessa tillväxtländer har en väldigt stor och underutnyttjad potential som exportnäring, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Mellan år 2008 och 2018 ökade gästnätterna i Stockholms län med 56 procent, från 9,4 till 14,6 miljoner. De utländska gästnätterna ökade under samma period med 79 procent, från 3,1 miljoner till 5,6 miljoner. Det innebär att andelen utländska gästnätter som andel av totalen ökade från 33 procent till 38 procent. Starkast utveckling för gästnätterna syns för besökare från Indien, Kina och USA.

– Den ekonomiska betydelsen av turismen till Sverige är väldigt stor, omkring 120 miljarder i årligt exportvärde, och när befolkningsrika länder som Indien och Kina ökar sitt resande så finns det stora värden att hämta hem, säger Stefan Westerberg.

Stockholms Handelskammare gör bedömningen att trenden med ett allt större globalt resande från allt fler länder kommer att fortsätta och att det ställer stora krav på så väl huvudstadsregionen som Sverige.

– Indier och kineser kommer att resa betydligt mer än tidigare och vill man möta utvecklingen och klara av att ta emot stora mängder långväga gäster så kommer huvudstadens flygkapacitet vara en nyckelfaktor. Därför är det angeläget att Arlandarådets slutrapport offentliggörs och kan diskuteras, säger Stefan Westerberg. Han fortsätter:

– Jag tror också att det går att göra ganska mycket för att förstärka Stockholm som en attraktiv stad för besökare från dessa nya marknader. Det handlar om praktiska saker som att göra det enkelt att förstå turistinformationen, bra kollektivtrafik till besöksmål och att gästernas betalmedel rent tekniskt fungerar här.

Men de här siffrorna ifrågasätts av företaget Resurs som pekar på att hotellen som inte redovisat den besökandes nationalitet hamnat under "Uppgift saknad". Sedan har kategorin "Uppgift saknad" räknats in bland de utländska gästnätterna vilket kan vilseleda rejält.

– Det är just de här gästnätterna från "Uppgift saknas" som spökar. I dag räknas ”Uppgift saknas” in bland utländska gästnätter och som om de kommer ifrån ett land i världen exklusive Europa. Men ingen vet ju gästens hemland och då går det inte heller att placera gästen som svensk eller utländsk, säger Hans Remvig, Resurs.

Rt-forum kommer att ta upp mer om den villande statistiken vad gäller gästnätter i Stockholm och Sverige längre fram, här nöjer sig redaktionen med att konstatera att SCB:s siffror som tas fram i samarbete med Tillväxtverket och Visita är ifrågasatta.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079