23948sdkhjf

Fortsatt stöd till biogas

Regeringen förlänger stödperioden för biogasstöd – syftet är att gynna produktion av biodrivmedel.

Regeringen har i årets höständringsbudget föreslagit ett stöd på 100 miljoner kronor till produktionen av biogas avsedd för biodrivmedel. För att möjliggöra satsningen som ska betalas ut under 2019 har regeringen beslutat om ändring i förordningen om statligt stöd till produktion av biogas.

Regeringen vill främja omställningen till ett fossilfritt samhälle och en konkurrenskraftig biogasproduktion är en del av den omställningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Biogas är en förnybar energikälla med mycket hög miljöprestanda, konstaterar regeringen. Det är också ett myket vanligt alternativt drivmedel inom kollektivtrafiken där många bussar i stadstrafik drivs med biogas. Biogas har dock ett lägre energiinnehåll än såväl fossil diesel som HVO och kan därför upplevas aningen "kraftlösare" vid drift. Men allt pekar på en fortsatt stor användning av bilogas där det finns möjlighet att producera den i närområdet.

Större delen av det som används för att framställa biogas kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. Dessa näringar har därför en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige. I arbetet med att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande.

Ett tillfälligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel betalades ut under 2018. Regeringen föreslog i höständringsbudgeten för 2019 att förlänga den tidigare satsningen genom att tillföra 100 miljoner kronor för detta ändamål. Jordbruksverket kommer att ansvara för handläggningen av stödet och ta emot ansökningar under hösten. Produktionsperioden för vilken stöd kan sökas är från 1 december 2019 till och med 31 maj 2020.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078