23948sdkhjf

Spännande om framtidens mobilitetssystem

Sveriges Bussföretags Anna Grönlund var på plats under Transportforum 2020 där flera brännande framtidsfrågor för branschen lyftes.

Anna Grönlund, vice vd och branschchef för Sveriges Bussföretag, en del av Transportföretagen, inledde sessionen ”Vilken framtid har traditionell kapacitetsstark kollektivtrafik som buss i framtidens integrerade mobilitetssytsem?” som genomfördes under Transportforum i Linköping 8 januari.

Hon kunde konstatera att Sveriges Bussföretag ända sedan 2017 arbetat med projektet Bussbranschen 2030 som just är en framtidsstudie för branschen. Projektet inleddes med att den nationella forskningsorganisationen K2 fick i uppdrag att i samverkan med förbundet ta fram omvärldsanalys med tidsperspektivet 2030. Arbetet resulterade i rapporten Vilken framtid har bussen från K2 i oktober 2017.

K2:s rapport presenterades på Transportforum redan 2019. Det fyra framtidsscenarion som tecknas i rapporten Vilken framtid har bussen har alla tonvikt på den tekniska utvecklingen och omvärldens påverkan utifrån nuvarande struktur i den svenska bussbranschen. Dessa blev utgångspunkt i den framtidsbild Sveriges Bussföretag tecknar i dokumentet ”Vår väg vidare”.

Rapporten kom bland annat fram till att vi får se mer av samma under åren som kommer, ökat bilberoende samt mer mobilitet men mindre buss. Däremot också det som kallades "kopletterad kollektivtrafik", alltså nya mobilitetslösningar som skarvar i där den traditionella kollektivtrafiken tar slut. Till det kommer vi att få se nya lösningar som exempelvis anropsstyrd trafik på landsbygden.

Rt-foum kommer att publicera mer om Sveriges Bussföretags slutsatser och annat som framkom under seminariet på Transportforum 2020 inom kort.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078