23948sdkhjf

2019 - pendeltågens år för SL

När Storstockholms Lokaltrafik, SL, summerade fjolåret så visar det sig att det på många sätt och vis kan sägas vara pendeltågens år.

Anledningarna till att resa kollektivt stannar inte vid att det är ett hållbart sätt att resa. Resenärerna i SL-trafiken kan blicka tillbaka på ett år där 93,6 av pendeltågen och 97,7 procent av tunnelbanetågen gick i tid. Det visar SL:s statistik från 2019 som nu finns tillgänglig.

I en tid när Stockholmsregionen och antalet resenärer växer så det knakar lyckas vi slå rekord i punktlighet på pendeltågen och hålla en fortsatt hög punktlighet på tunnelbanan. Två rekordmånader var i december när 94 av 100 pendeltåg gick i tid och i juli när över 99 av 100 tunnelbaneavgångar gick i tid, säger Region Stockholms trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman.

Pendeltågens ökade punktlighet motsvarar cirka fyra procentenheter jämfört med 2018 och det gör 2019 till det punktligaste året sedan millennieskiftet. Det som främst orsakar förseningar och inställda tåg är så kallat spårspring:

Obehöriga som tar sig in i spårområdet är en vanligare orsak till förseningar för pendeltågen än till exempel orsaker kopplade till brister i infrastrukturen. På båda områden finns förbättringspotential. En rekordhög punktlighet gör inte att vi nöjer oss, utan vi fortsätter sträva efter att leverera en allt punktligare kollektivtrafik, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

FAKTA/Punktligheten i SL-trafiken 2019

Punktligheten mäts varje månad. Ett tåg räknas som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. Det gäller all spårtrafik.

  • Pendeltågens punktlighet uppgick totalt till 93,6 procent. En anledning till en stabilt hög nivå under 2019 var att punktinsatser genomförts som lett till färre växelfel.

  • Tunnelbanans punktlighet uppgick totalt till 97,7 procent. Det är i nivå med föregående år och över trafikförvaltningens mål för 2019 (96,6 procent).

  • För all spårtrafik gäller att en avgång räknas som punktlig om den avgår inom tre minuter från utsatt tid, eller som mest 59 sekunder före utsatt tid. 

  • Lokalbanornas (Saltsjöbanan, Spårväg City, Roslagsbanan, Lidingöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan) punktlighet uppgick totalt till 95,2 procent, vilket är något lägre än 2018. En av anledningarna är trängsel till följd av ökat resande.

  • Busstrafikens punktlighet uppgick till 86,6 procent, något lägre nivå än föregående år (87,9 procent). En anledning till att bussarnas punktlighet minskade något under 2019 är framkomlighetsproblem, till exempel brist på vändplatser eller smala vägar i nybyggda områden.

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094