23948sdkhjf

Här minskade bilresandet

I Jönköpings kommun ökade det hållbara resandet på privatbilens bekostnad.

Resultatet av höstens resvaneundersökning visar att utvecklingen i kommunen har gått i hållbar riktning. På vardagar minskar andelen bilresor bland kommuninvånarna och ligger nu på 62 procent, lägre än vid undersökningarna både 2009 och 2014. Resandet med kollektivtrafik har samtidigt ökat med fem procentenheter och ligger nu på 15 procent.

Minskningen av andelen bilresor och ökningen kollektivtrafik sker i alla geografiska områden från stadens centralare delar och ut på landsbygden. Trots de stora ökningarna som konstaterats förbi kommunens cykelräknare är andelen cykel oförändrad, något som gäller även andelen gång.

– Vissa grupper och typer av resor sticker ut med en särskilt hög andel resor utan bil. Den vanligaste typen av resa är arbetspendling och har faktiskt en ganska stor andel gång, cykel- och kollektivtrafik på kortare sträckor. Över hälften av männens pendlingsresor upp till fem kilometer görs på de sätten och för kvinnorna gäller samma sak upp till hela 10 kilometer, säger Olle Gustafsson, projektledare i hållbart resande.

Också de boende i Jönköpings centralare delar går, cyklar eller åker kollektivt vid en klar majoritet av sina resor upp till en mil. I övriga staden och kommunen ligger bilandelen högre och högst är den som väntat på landsbygden.

– När samtliga korta resor upp till fem kilometer studeras bland kommunens kvinnor så ser vi att de använder annat färdmedel än bil vid över hälften av dem. Faktum är att om alla kommuninvånare reste som kvinnorna gör totalt sett så skulle kommunens mål om färdmedelsfördelning för 2032 i stort sett vara uppnått, säger Olle Gustafsson.

Andra tendenser som kan ses jämfört med 2014 är en liten ökning av tillgången till bil och en viss minskning av tillgången till cykel även om elcykeltillgången har ökat stort. Som tidigare presenterats vill majoriteten prioritera cykel- och kollektivtrafik hellre än biltrafiken.

Om resvaneundersökningen

Resvaneundersökningen skickades till 7500 slumpvis utvalda kommuninvånare mellan 16 och 85 år. 3000 svarade, vilket gav en svarsfrekvensen på 40 procent. Deltagarna fick svara på frågor och fylla i en resedagbok. Mängden svar som inkommit ger en felmarginal på 2 procent eller mindre på frågor och färdmedelsandelar.

Resvaneundersökningen görs för att vi ska få kunskap om invånarnas resvanor och attityder till sitt vardagliga resande. Resultatet är en del av grunden för fortsatt arbete inom hållbart resande och hur vi planerar för olika trafikslag.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.253