23948sdkhjf

Tågupphandlig sågad i Skåne

Planerna att köra tågtrafik med högre kapacitet mellan Kastrup och Skåne har stött på patrull – upphandlingen som gick till Stadler har överklagats.

Skånetrafikens plan att köpa nya fordon och skapa fler sittplatser för de som reser på sträckan Helsingborg-Malmö-Copenhagen Airport-Köpenhamn riskerar att försenas. Detta efter att en av leverantörerna i upphandlingen ansökt om överprövning. Därmed pausas fordonsanskaffningen tills dess att förvaltningsrätten meddelat beslut.

– Efter två års upphandling är vi nu redo att teckna avtal med vinnande anbud. Ansökan om överprövning innebär dock att vi just nu inte kan gå vidare med att teckna avtal. Istället avvaktar vi nu förvaltningsrättens prövning av ansökan, säger Maria Nyman affärsområdeschef tåg på Skånetrafiken. Hon fortsätter:

– Nu finns en uppenbar risk att de skånska pendlarna får vänta på nya fordon och på mer sittplatskapacitet på den hårdast belastade sträckan Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn.

För att möta det ökande resandet tog regionfullmäktige hösten 2017 beslut om att investera i nya högkapacitetståg mellan Skåne och Danmark. Skånetrafiken har under två år arbetat med att ta fram upphandlingsdokumentation och genomföra en upphandling om 18 stycken fordon.

Skånetrafiken fick in tre anbud som samtliga har utvärderats enligt en bestämd utvärderingsmodell. Denna modell väger samman anbudspris med teknisk och kommersiell kvalitet.

Utvärderingen gav Stadler Bussnang AG:s anbud – som erbjöd tågsätt med möjlighet till cirka 850 sittplatser – lägst utvärderingspris samtidigt som anbudet uppfyllde samtliga krav på leverans och trafikstart till december 2022.

17 februari publicerade Skånetrafiken en så kallad annons om förhandsinsyn i Europeiska Unionens Tidning med innehållet att vi avsåg teckna avtal med det vinnande anbudet efter 10 dagar.

En av de tre anbudsgivarna har nu valt att ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten i Malmö. Ansökan om överprövning innebär att Skånetrafiken just nu inte kan gå vidare med att teckna avtal. Istället avvaktar region Skåne nu förvaltningsrättens prövning av ansökan.

– Vi har noga följt gällande regelverk och fattade beslut under resan. Vi känner oss trygga i den upphandling som gjorts, säger Maria Nyman.

Tågresandet i Skåne ökar stadigt och enbart förra året ökade tågresandet med närmare sju procent. Störst resande har sträckan Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn.

Trafikstarten för de nya tågen är planerad till december 2022. Som ett första steg ska tågen trafikera sträckan Helsingborg-Landskrona-Kävlinge-Lund-Burlöv-Malmö-Copenhagen Airport-Köpenhamn Österport.

Syftet med ett tredje tågsystem är att möta den kommande efterfrågan med ett helt nytt koncept som ger en helt ny reseupplevelse på den sträcka där Skånetrafiken har störst efterfrågan på hållbara resor.

Kommentera en artikel (3)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094