23948sdkhjf

Kvinnor reser smartare än män

Avsevärt minskade utsläpp – det skulle det bli om alla reste som kvinnor redan gör enligt en färsk studie som Trivector gjort åt Vinnova.

Energianvändning och utsläpp från persontransporter i Sverige skulle minska med nästan 20 procent om män reste som kvinnor, detta enligt den studie som Trivector Traffic gjort åt Vinnova. Vidare konstaterar studien att Sveriges redan hade nått klimatmålen om alla rester som kvinnor – vilket alltså hälften av befolkningen generellt inte gör. Männen tenderar att åka mindre kollektivt, köra mer bil och över lag resa mer slösktigt och osmart. Även om det så klart finns undantag bland männen så är den generella bilden så här enligt den nya kartläggningen.

Det är Vinnova som har kartlagt transportsystemet utifrån ett jämställdhetsperspektiv och kommit fram till att skillnaden i hur svenskarna reser i hög grad bestäms av könet. Kvinnan reser generellt betydligt hållbarare och miljösmartare. Om bara männen gjorde som kvinnorna skulle mycket vara vunnet, enligt Vinnova.

– Transporter av personer och gods står för en tredjedel av Sveriges utsläpp och är nödvändiga att förändra i klimatomställningen. Utöver teknikutveckling behövs omfattande beteendeförändringar. I rapporten framkommer bland annat att vi med kvinnors resebeteende som främjande utgångspunkt skulle kunna minska energianvändningen och utsläppen från persontransporter med nästan 20 procent, säger Andreas Netz, enhetschef samhällsutveckling på Vinnova.

Utöver ökad förståelse för vilken betydelse jämställdhet har för transportområdet, kan rapporten ge nya uppslag till ställningstaganden för Vinnovas satsningar enligt Andreas Netz:

– Vinnova gör nu en översyn och tar ett strategiskt helhetsgrepp inom ett antal områden, där transport och mobilitet är ett. För att få till den nödvändiga omställningen behövs, utöver teknikutveckling, utveckling av nya tjänster och affärsmodeller, policys och regelverk samt förändrade konsument- och resebeteenden. I omställningen är det viktigt att hela befolkningens kunskaper och behov tas tillvara och att satsningar som stöds av Vinnova kommer både kvinnor och män tillgodo. Dessa insikter stärks definitivt av rapporten.

I rapporten konstateras att skillnaderna mellan hur kvinnor och män reser är såväl väldokumenterade som omfattande. Det är i val av färdmedel och reslängd det skiljer mest. Kvinnor och män gör ungefär lika många resor per person och dag, men män reser betydligt längre och då framförallt med bil och flyg.

Om rapporten stämmer finns det goda skäl att helt enkelt lära sig att resa som en kvinna. Så här gör de enligt Vinnova:

Kvinnor gör i större utsträckning kedjeresor, det vill säga uträttar flera ärenden per resa, och om det finns alternativ till bil så väljer kvinnor i högre utsträckning än män dessa.

Hela rapporten finns att ladda ner, klicka HÄR!

Om alla reste som kvinnor gör idag, skulle energianvändningen och utsläppen från persontransporter i Sverige minska med närmare 20 procent. Dessutom skulle användning av bil som färdmedel redan vara i nivå med vad som skattas som hållbart för 2050.

Enligt författarna till rapporten har tidigare studier på transportsystemet inte tagit så stor hänsyn till betydelsen av förändringar i attityder, värderingar och normer för resebeteende och val av transportmedel. Framöver är det sannolikt att det kommer att spela en större roll, med tanke på att utmaningen med transportsystemets klimatomställning kräver beteendeförändring.

I rapporten uppges att nuvarande transportsystem präglas av manliga normer. Hållbarhet är ett område där skillnaderna i värderingar kopplade till resande är genomgående mellan kvinnor och män. Män är generellt mindre motiverade än kvinnor att ändra resvanor till ett miljövänligare beteende, och det krävs mer för att övertyga män att ändra beteende än kvinnor. Den här skillnaden mellan könen är större gällande transportfrågor än för andra miljörelaterade frågor. Kvinnor är i regel också mer positivt inställda till insatser inom transportsystemet som görs för att bromsa klimatförändringen.

Om alla reste som kvinnor och kvinnliga normer dessutom inkluderas jämställt för beslut som påverkar transportsystemet, bedöms energianvändningen och utsläppen från persontransporter i Sverige minska med 29 procent.

I kartläggningen konstateras också att ett jämställt transportsystem skulle ha positiva synergieffekter inom hållbarhet, som till exempel ökad folkhälsa, minskad ytanvändning och ökad trafiksäkerhet. Allt enligt den spännande och intressanta kartläggningen som Vinnova gjort.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.111