23948sdkhjf

"Småföretagen lämnas i sticket"

Regeringens stödpaket går till storföretagen - men i andra länder görs stora insatser för att rädda småföretagen, det anser Sten Lindgren, Småföretagarnas Riksförbund.

Det svenska krispaketet är till mest nytta för storföretagen – de små och medelstora företagen lämnas i sticket enligt Småföretagarnas Riksförbund.

Många mindre företag, där ibland många familjeägda bussbolag, närmar sig just nu konkurs i rasande fart. Deras intäkter har försvunnit och krispaketet i Sverige är inte till stor hjälp. Det konstaterar Sten Lindgren i Småföretagarnas Riksförbund som gjort en sammanställning över hur småföretagsamheten räddas i andra länder – men inte i Sverige. Så här skriver Sten Lindgren, ledamot i Småföretagens Riksförbund:

Småföretagarnas Riksförbund har i olika sammanhang pekat på bristerna i de nyligen presenterade krispaketen. Paketen är mera till nytta för storföretagen. För småföretagen är värdet starkt begränsat. Den viktigaste problematiken, intäktsbortfallet, lämnas opåverkat.

Så hur ter sig denna situation i landet i förhållandena i en del andra länder? Det finns gott om exempel i vår omvärld på insatser för småföretagen som är till större hjälp än vad vi ser i Sverige.

Grundläggande tror vi är vilken attityd till småföretagandet som finns hos ledande politiker, beslutfattare och ekonomer. Det finns säkert ett samband mellan egna personliga erfarenheter och hur man ser på företagande. Kanske är man inte fullt medveten om hur mycket egenföretagandet vuxit under senare år och vad som händer i ett läge som detta. Ett aktuellt exempel kan vara följande rubrik från 23 mars: ” Volvo säger upp alla IT-konsulter med kort varsel”, det rör sig om 5000 personer. Merparten av dessa står utanför de system som introducerats i Sverige.

Så till exemplen i andra länder.

Danmark har lanserat ett paket på 40 miljarder danska kronor för att täcka bolagens fasta kostnader som till exempel hyra, innefattar alla branscher och går till bolag där omsättningen har fallit med mer än 40 procent.

 • Staten står för 75 procent av lönen och arbetsgivaren för 25 procent i samband med att företag tvingas permittera personal, även timanställda kan omfattas.

 • Lån med kort löptid, staten tar på sig högst 70 procent av risken.

 • Ett särskilt paket riktas mot småföretagare som tappat minst 30 procent i omsättning, har max 10 anställda och där ägaren själv arbetar i bolaget. Från 9 mars till 9 juni kan man få 75 procent av tappet i omsättning. Även ägaren kompenseras.

Norge har avsatt 100 miljarder norska kronor i stöd för att säkra likviditeten i företagen.

 • Företag ska få skjuta upp inbetalning av olika statliga skatter och avgifter.

 • Man etablerar en statlig lånegaranti för banklån, särskilt riktad till små och medelstora företagen.

 • Man avser ge full lön till alla norska arbetstagare som permitteras till följd av coronaviruset. Arbetsgivarens ansvar vid permittering sänks från 11 dagar till 2 dagar.

Nederländerna inför ett system för bidrag till lönekostnader för dem som drabbas av en minskning av omsättningen på minst 20 procent, ansökan är giltig under en period av tre månader, som kan förlängas.

 • Om 100 procent av omsättningen förloras uppgår ersättningen till 90 procent av en arbetsgivares lön.

 • Om 50 procent av omsättningen förloras uppgår ersättningen till 45 procent av en arbetsgivares lön.

 • Om 25 procent av omsättningen förloras kommer ersättningen att uppgå till 22,5 procent av arbetsgivarens lön.

 • Företagen får ett förskott på 80 procent av det förväntade bidraget.

Frankrike kan alla företag som står inför ekonomiska svårigheter via e-post ansöka om att senarelägga inbetalningar av skatter och löneavgifter. Företag som riskerar att gå under slipper helt den typen av betalningar.

 • Småföretagare inkl. egenföretagare kan anmäla att de befinner sig i en ”exceptionell situation” och kan ansöka om garanti för överbryggningslån.

Storbritannien förefaller ha ett av de mest genomarbetade systemen för att begränsa skadeverkningarna på näringslivet, genom åtgärder som;

 • 80 procent av lönekostnaderna kan ersättas

 • Företag kan få ”Coronavirus-affärsavbrottslån”

 • Stöd för företag genom att skjuta upp betalningar av moms och inkomstskatt

 • Inga påföljder eller ränta för sena betalningar debiteras under uppskjutningsperioden.

 • Man kommer att lägga fram lagstiftning för att låta små och medelstora företag och arbetsgivare återkräva lagstadgad sjuklön som betalats för sjukfrånvaro på grund av COVID-19.

Sammanfattning

Denna lista kan göras både längre och mer detaljerad, men det viktigaste budskapet är att många länder, oberoende av regeringars partitillhörighet, gör betydligt mera för att begränsa skadeverkningarna på näringslivet än vad vi sett hittills i Sverige.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109