23948sdkhjf

Regeringen svarar på sågning av höghastighetståg

| Av Nella Bergström | Tipsa redaktionen

Riksrevisionen har granskat statens planering för höghastighetsjärnväg och kommit fram till att "planeringsprocessen hittills inte haft en förutsättningslös karaktär". Nu har regeringen svarat.

Riksrevisionen har granskat statens planering av höghastighetsjärnvägar. Granskningen redovisas i rapporten Att tänka efter före – statens planering av höghastighetsjärnvägar.
Riksrevisionen har granskat om planeringen av höghastighetsjärnvägar har genomförts på ett förutsättningslöst sätt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner. Syftet har också varit att undersöka om erfarenheter från tidigare planering av megaprojekt har tagits tillvara, och att ge rekommendationer om den fortsatta processen.

 Riksrevisionens övergripande slutsats i granskningen är att planeringsprocessen hittills inte haft en förutsättningslös karaktär. Riksrevisionen noterar att det i de riktlinjer som riksdagen och regeringen ställt upp för att pröva möjliga investeringar inom infrastrukturområdet förutsätts att det finns en problembeskrivning och en bristanalys kopplad till målen för den statliga transportinfrastrukturen. Genomgående har Riksrevisionen dock funnit att problembeskrivningarna är översiktliga och utan mer ingående analys.

Riksrevisionen noterar att riksdag och regering har framhållit vikten av att samhällsekonomisk effektivitet är ett kriterium vid val av åtgärder i transportsystemet och att det ska ha  påverkan på besluten. Enligt Riksrevisionens bedömning har dock prövningen av höghastighetsjärnvägen i väsentliga delar skett utan nämnvärd påverkan av detta kriterium. Ett exempel på detta är enligt Riksrevisionen att regeringen genom direktiv till Trafikverket har tagit initiativ till att olika delsträckor av höghastighetsjärnvägen ska ingå i den nationella planen utan att det har funnits underlag i form av åtgärdsvalsstudier.

Varken riksdag eller regering har tagit ett beslut om att bygga en komplett höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. Riksrevisionen menar att projektet ändå har ”smugit igång” genom att regeringen beslutat att genomföra Ostlänken, dessutom med restriktionen att projektet ska genomföras inom budgetramen för ordinarie planeringsramar. Här anser Riksrevisionen att en situation uppstår där ett enskilt beslut om en delsträcka i förlängningen kan leda till beslut om en hel höghastighetsjärnväg.

Riksrevisionen har i sin granskning också funnit att kostnaderna kraftigt underskattades. Riksrevisionens bedömning av investeringskostnaden för hela höghastighetsprojektet har stigit från cirka 50 miljarder kronor år 2003 (motsvarande 86 miljarder kronor i 2015 års penningvärde) till i nuläget långt över 200 miljarder kronor.

Riksrevisionen konstaterar att bedömningen av vad den slutliga kostnaden kommer att bli fortfarande är osäker. Enligt Riksrevisionen visar forskning om megaprojekt att det är mycket vanligt att kostnaderna initialt underskattas, och att betydande förseningar och fördyringar ofta uppstår ju längre fram projektet kommit. 

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen, innan fortsatta beslut tas om höghastighetsjärnvägen, ger Trafikverket i uppdrag att förutsättningslöst utreda vilka brister som finns i förhållande till de transportpolitiska målen och vilka alternativa lösningar som finns för att åtgärda bristerna på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Regeringen har nu svarat på revisionens påpekanden och gör sammantaget en annan bedömning än Riksrevisionen.
Regeringen anser att den planering som genomförts för höghastighetsjärnvägen under flera decennier kan utgöra underlag för det fortsatta arbetet med stambanorna. Regeringen kommer i det fortsatta arbetet med höghastighetsjärnvägen att ställa krav på analys av bland annat kostnader, effektbedömningar, transportpolitisk måluppfyllelse och kostnadseffektivitet.

Höghastighetsjärnvägen skapar möjligheter att möta det ökande tågresandet samt ger möjlighet att transportera mer gods på järnväg och förbättra för regionaltågen i nuvarande tågsystem. Det behövs mer kapacitet eftersom kapaciteten är högt utnyttjad i flera delar av det svenska järnvägssystemet. För att våra klimatmål ska kunna uppfyllas måste mer transporter överföras från väg till järnväg. Det kräver en kombination av åtgärder där utbyggnad av järnvägssystemet är en viktig del.

Höghastighetsjärnvägen fyller också en funktion ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Enligt Sverigeförhandlingen kommer närmare 100 000 bostäder att kunna byggas längs sträckningen. Regeringen anser därmed att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Håll dig uppdaterad med RT-Forum
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Frykdalsbanan miljösäkras

Effektiv miljöprovtagning säkrar Fryksdalsbanan – en av Sveriges vackraste järnvägssträckor.

Nu ökar resandet igen!

Han blir försäljningschef på Scania

Tar över Gröna Bilister

Fortsatt trögt för bussarna

Plus

Fem snabba frågor…

Nyhetsbrev

Plus

Göran Grell: Nu gäller det att ställa om!

Buss- och gruppresebranschen har befunnit sig i djup kris sedan coronapandemin slog till med kraft i början av mars. Hela rese- och transportbranschen har därefter i princip stått stilla.

Arkiv
Plus

Fem snabba frågor...

Generationsresor i sikte

Storleverans av bussar till Brasilien

Godkänd för trafik

Plus

Laddar för nystart

Kristoffer Tamsons basar för kollektivtrafiken i region Stockholm och är genom andra roller även en del av hela Kollektivtrafiksverige. Nu är siktet inställt på att komma tillbaka på andra sidan av den långdragna pandemin som lamslagit nästan allt.

Nya Hässleholmsdepån invigd

Fler museer öppnar igen

Nya lokaler för Skånetrafiken

Öresundsregionens nya hamnterminal skjuts upp

Situation för terminalen är alltför osäker i och med viruset.

Europapengar till Transportföretagen

Plus

Siktar mot framtiden

Marcus Risberg och rederiet Tallink Silja har mött ett år som inte är något annat likt. Men bortom krisen och stängda gränser skymtar nya möjligheter – som både destinationer och bussresearrangörer kan ha stor nytta av.

Ny vd i Hybricon

Tunnelbaneupphandling blir inte av

Ny regel ska lindra krisen för transportsektorn

Plus

Ny ledning i Tunga Bussligan!

Återigen blir det ommöblering i toppen av Tunga Bussligan 2020 och en gammal bekant kliver in med buller och bång - det framgår av Bil Swedens färska statistik.

Scania räknar med att tvingas avskeda många

I och med den minskade efterfrågan har företaget upp till 5 000 för många anställda globalt, varav 1 000 i Sverige.

Hon ska styra Sturup

Från Bergkvara till Flexbuss

Bussbolag i konkurs

Hertz Sverige varslar

Jönsson till Naturturismföretagen

Ny mobilitetsaktör i Stockholm

Flexbuss växlar upp

Tvärstopp för Göta Kanal

Transportföretagen: "Längre kontantstöd!"

Vann IT-upphandling till VL

Tar över SL

Överklagar jätteupphandling

Rederi varslar 450 ombordanställda

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.14