23948sdkhjf

Regeringen svarar på sågning av höghastighetståg

| Av Nella Bergström | Tipsa redaktionen

Riksrevisionen har granskat statens planering för höghastighetsjärnväg och kommit fram till att "planeringsprocessen hittills inte haft en förutsättningslös karaktär". Nu har regeringen svarat.

Riksrevisionen har granskat statens planering av höghastighetsjärnvägar. Granskningen redovisas i rapporten Att tänka efter före – statens planering av höghastighetsjärnvägar.
Riksrevisionen har granskat om planeringen av höghastighetsjärnvägar har genomförts på ett förutsättningslöst sätt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner. Syftet har också varit att undersöka om erfarenheter från tidigare planering av megaprojekt har tagits tillvara, och att ge rekommendationer om den fortsatta processen.

 Riksrevisionens övergripande slutsats i granskningen är att planeringsprocessen hittills inte haft en förutsättningslös karaktär. Riksrevisionen noterar att det i de riktlinjer som riksdagen och regeringen ställt upp för att pröva möjliga investeringar inom infrastrukturområdet förutsätts att det finns en problembeskrivning och en bristanalys kopplad till målen för den statliga transportinfrastrukturen. Genomgående har Riksrevisionen dock funnit att problembeskrivningarna är översiktliga och utan mer ingående analys.

Riksrevisionen noterar att riksdag och regering har framhållit vikten av att samhällsekonomisk effektivitet är ett kriterium vid val av åtgärder i transportsystemet och att det ska ha  påverkan på besluten. Enligt Riksrevisionens bedömning har dock prövningen av höghastighetsjärnvägen i väsentliga delar skett utan nämnvärd påverkan av detta kriterium. Ett exempel på detta är enligt Riksrevisionen att regeringen genom direktiv till Trafikverket har tagit initiativ till att olika delsträckor av höghastighetsjärnvägen ska ingå i den nationella planen utan att det har funnits underlag i form av åtgärdsvalsstudier.

Varken riksdag eller regering har tagit ett beslut om att bygga en komplett höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. Riksrevisionen menar att projektet ändå har ”smugit igång” genom att regeringen beslutat att genomföra Ostlänken, dessutom med restriktionen att projektet ska genomföras inom budgetramen för ordinarie planeringsramar. Här anser Riksrevisionen att en situation uppstår där ett enskilt beslut om en delsträcka i förlängningen kan leda till beslut om en hel höghastighetsjärnväg.

Riksrevisionen har i sin granskning också funnit att kostnaderna kraftigt underskattades. Riksrevisionens bedömning av investeringskostnaden för hela höghastighetsprojektet har stigit från cirka 50 miljarder kronor år 2003 (motsvarande 86 miljarder kronor i 2015 års penningvärde) till i nuläget långt över 200 miljarder kronor.

Riksrevisionen konstaterar att bedömningen av vad den slutliga kostnaden kommer att bli fortfarande är osäker. Enligt Riksrevisionen visar forskning om megaprojekt att det är mycket vanligt att kostnaderna initialt underskattas, och att betydande förseningar och fördyringar ofta uppstår ju längre fram projektet kommit. 

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen, innan fortsatta beslut tas om höghastighetsjärnvägen, ger Trafikverket i uppdrag att förutsättningslöst utreda vilka brister som finns i förhållande till de transportpolitiska målen och vilka alternativa lösningar som finns för att åtgärda bristerna på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Regeringen har nu svarat på revisionens påpekanden och gör sammantaget en annan bedömning än Riksrevisionen.
Regeringen anser att den planering som genomförts för höghastighetsjärnvägen under flera decennier kan utgöra underlag för det fortsatta arbetet med stambanorna. Regeringen kommer i det fortsatta arbetet med höghastighetsjärnvägen att ställa krav på analys av bland annat kostnader, effektbedömningar, transportpolitisk måluppfyllelse och kostnadseffektivitet.

Höghastighetsjärnvägen skapar möjligheter att möta det ökande tågresandet samt ger möjlighet att transportera mer gods på järnväg och förbättra för regionaltågen i nuvarande tågsystem. Det behövs mer kapacitet eftersom kapaciteten är högt utnyttjad i flera delar av det svenska järnvägssystemet. För att våra klimatmål ska kunna uppfyllas måste mer transporter överföras från väg till järnväg. Det kräver en kombination av åtgärder där utbyggnad av järnvägssystemet är en viktig del.

Höghastighetsjärnvägen fyller också en funktion ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Enligt Sverigeförhandlingen kommer närmare 100 000 bostäder att kunna byggas längs sträckningen. Regeringen anser därmed att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Håll dig uppdaterad med RT-Forum

Jag accepterar Nordiske Mediers villkor och avtal

Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Kryssarstopp i Norge

Efter coronadrabbade kryssaren på Hurtigruten – nu har Norge satt stopp för alla kryssningsfartyg med fler än 100 personer ombord.

Drabbades värst av coronakrien

Stena startar ny linje i Östersjön

Fartygen som tar både frakt och passagerare lägger till i Karlskrona varje torsdag.

Stort tapp för Tallink Grupp

Progrits köpte Infospread

Buss till Danmark igen

Nyhetsbrev

Ny kryssning till Höga kusten

Arkiv

Ny hos Eneroth

Plus

Nytt ryck i Tunga Bussligan

Under juli visar ett fabrikat på ett riktigt ryck i Tunga Bussligan - samtidigt sackar ledaren, det visar Bil Swedens statistik.

Bra juli för bussarna

5 000 bort från Scania

299 får gå från Tallink

Alla Scanias fabriker drivs nu fossilfritt

Första spårvagnen har anlänt till Lund

Åter biljettkontroller i region Stockholm

Legendarisk bilskrotare död

Ressugna svenskar fyller flygen

Skånetrafikanter nobbar munskydd

Sedan mitten av juli delar Skånetrafiken ut munskydd gratis till alla sina resenärer – men intresset för dessa har inte varit särskilt stort.

Transportstyrelsen polisanmäler trafikskola

Regeringen: Järnvägstrafiken mellan Trelleborg och Tyskland måste upprätthållas

Trafikverket har fått uppdraget att analysera hur järnvägstrafiken från Trelleborgs hamn kan hållas igång framöver.

Förlängd tid för uppsatstävlingen

IRU skriver till Europeiska rådet om bussbranschens tuffa situation

Birka lägger ner för gott

Rederiet ger upp och kastar yxan i sjön efter 49 år.

Här blir det stora vägarbeten i sommar

Arbetsmiljöverket ifrågasatt

Svag juni för bussarna

SLPs fastighet blir bussgarage

Trafikanalys: Kollektivresandet ökar

Nöjesparkerna i akut kris

Elscootern ersätter kollektivtrafiken

SL återinför biljettkontroller

Tre väljer Transiro

Akut kris för Sommarland

MAN truck & bus får ny vd

Så många dog på majvägarna

Swedavia föreslås få 3,1 miljarder

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.109