23948sdkhjf

I Danmark räddas bussföretagen

Danmarks regering möter coronakrisens med effektiva stödåtgärder, bland annat räddar man landets bussbransch – något för Sveriges regering att lära av, enligt Sveriges Bussföretag.

Den danska regeringen agerade tidigt med att stänga gränser och införa restriktioner för sin befolkning. Följden blev stora och omedelbara nedgångar för det danska näringslivet, inte minst bussbranschen. Sveriges Bussföretag har i dialog med sin danska systerorganisation Dansk Persontransport fått besked om att i stort sett hela turist- och beställningstrafiken samt expressbusstrafiken idag står helt still. För den upphandlade trafiken på regional nivå är trafiken idag reducerad till 50 procent i stora delar av landet.

Dansk Persontransport har i veckan nått en överenskommelse som i grova drag innebär att landets regionala kollektivtrafikmyndigheter fortsätter att betala ersättning enligt ingångna kontrakt. Om trafiken reduceras, så som skett i nästan hela landet, ska enligt den nationella överenskommelsen full betalning erläggas men med avdrag för den ersättning trafikföretagen kan få genom de statliga krisåtgärderna och avdrag för vissa rullkostnader. Dansk Persontransport har därutöver påpekat att den del av sektorn som kommer behöva kraftigt stöd under lång tid är företagen som verkar inom turistbussnäringen, där det tar tid att bygga upp en reseverksamhet igen.

– Även om den danska regeringen initiala åtgärder var hårda har man sedan följt upp med omfattande stödpaket till sina drabbade företag. Här har den svenska regeringen ett gott exempel att ta efter. Den danska bussbranschen är genom de statliga krispaket och de överenskommelser man nått på branschnivå inte lämnade åt sitt öde. Särskilt intressant är också den nationella överenskommelse man nått på nationell nivå rörande den regionala kollektivtrafiken. Ett bra sätt att stärka och tydliggöra kollektivtrafikens varumärke som samhällsbärande i dessa svåra tider, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Även Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, har hänvisat till Danmark som gott exempel. 20 mars skickade Transportföretagen en hemställan till den svenska regeringen med budskapet att den svenska regeringen behöver besluta om åtgärder som ger reda pengar in till svenska företag liknande det den danska regeringen tillsammans med övriga partier i Folketinget beslutade 19 mars:

  • Den första åtgärden är ett direkt stöd till danska företag som tappat mer än 40 procent av sin omsättning för att täcka fasta kostnader. I Sverige har vi företag som tappat 100 procent av sin omsättning och sina intäkter, här behövs ett liknande kontantstöd som Danmark nu erbjuder. 

  • Den andra åtgärden är ett direkt stöd till enskilda näringsidkare (”selvstændige og freelancere”) som tappat mer än 30 procent av sin omsättning. Den svenska regeringen har idag inga förslag på hur företagaren skall skyddas, fokus ligger på medarbetarna. Det duger inte, regeringen måste ta fram åtgärder för att skydda entreprenören.

  • Den tredje åtgärden innebär att extra medel kommer att tillföras den danska resegarantifonden för att kunna betala ut ersättning, i form av lån, till researrangörer som behövt betala ut ersättning till resenärer för inställda resor. Svenska researrangörer behöver samma bistånd för att ha någon möjlighet att ta sig igenom krisen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078