23948sdkhjf

Nytt hopp för bussföretagen

Finansutskottet föreslår nya regler som bland annat innebär att bussföretag som kör upphandlad kollektivtrafik också kan få stöd – och de nya reglerna kan införas rekordsnabbt.

Det förslag riksdagens finansutskott lägger måste helt eller delvis klubbas av riksdagen, i så fall kan förändringarna träda i kraft 7 april.

Det som föreslås är att staten tillfälligt ska ta en större del av kostnaden för korttidsarbete och ta över sjuklönerna i två månader samtidigt som karensavdraget tillfälligt slopas. Allt för att dämpa den samhällsskada som åtgärderna för att begränsa spridningen av coronaviruset medför.

Finansutskottet vill också stoppa alla bolag som får del av de här åtgärderna att tillämpa aktieutdelningar.

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020. Förslaget innebär bland annat att staten tillfälligt tar en större del av kostnaden för korttidsarbete och tar över sjuklöneansvaret i två månader. Karensavdraget slopas tillfälligt och kommuner och regioner kompenseras för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården.

Finansutskottet välkomnar regeringens förslag, men anser att även verksamheter som i huvudsak är finansierade av allmänna medel, och familjeföretag med anställda familjemedlemmar bör omfattas av reglerna. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 7 april och tillämpas från den 16 mars 2020.

Finansutskottets förslag syftar till att dämpa effekterna i samhället av det nya coronaviruset.

Finansutskottet anser att räntan för de företag som får anstånd på att betala in sin skatt är för hög. Räntan är i dag cirka 6,6 procent. Utskottet anser att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att sänka räntan, och vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Finansutskottet ställer sig även bakom regeringens förslag om ytterligare förändringar med anledning av coronaviruset. Det handlar bland annat om att 

  • kommuner och regioner får kompensation för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården

  • karensavdraget slopas

  • berörda statliga myndigheter får tillskott

  • anslaget för smittbärarpenning höjs

  • staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

  • det införs en möjlighet för regeringen att ändra reglerna för studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet.

Enligt förslaget ska de flesta av lagändringarna börja gälla 7 april 2020. Vilka effekter de här förslagen får på statens budget är osäkra.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.187