23948sdkhjf

Flexiblare skatteåterbetalning, tack!

Flexiblare återbetalning av skatt för avställda fordon krävs i coronakrisens spår – det anser Transportföretagen.

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, har uppmärksammat att regelverken kring avställning av fordon är alldeles för oflexibla i den situation som nu råder med minimalt antal uppdrag för bussföretagen. I en skrivelse till Finansdepartementet, Transportstyrelsen och Skatteverket, kräver Transportföretagen att fordonsskatt inte ska tas ut för avställda fordon, även om avställningen varar mindre än 15 dagar.

För fordon som idag har en fordonsskatt på minst 4800 kronor per år, exempelvis bussar, lastbilar eller större hyrbilar, krävs det att avställningen varar minst 15 dagar för att återbetalning skall kunna ske. Att ställa av fordonen när de inte används minskar även försäkringskostnaderna och är en nödvändig åtgärd för företagen i dagsläget när mängden uppdrag minskar, men samtidigt så vill företagen kunna möta det fåtal uppdrag som dyker upp, ofta med kort varsel – exempelvis tågersättning.

I dagsläget kan, i extremfallet, ett fordon användas två dagar i månaden och företaget måste ändå betala hela fordonsskatten. Det är inte rimligt i den situation som många företag just nu befinner sig i.

Transportföretagen kräver därför att kravet på avställning i minst 15 dagar slopas för de företag som använder fordonen i sin yrkesmässiga trafik, hyrbilsföretag, eller bilar som finns för uthyrning på bensinstationer. En sådan åtgärd kommer gynna företag inom flera branscher – åkerier, bussföretag, taxi, bensinstationer och hyrbilsföretag.

– Det här förslaget fångades ursprungligen upp av Sveriges Bussföretags medarbetare Oscar Sundås från en av våra medlemsföretagare, som såg att det nuvarande regelverket har alldeles för lite flexibilitet i en sådan situation som många företag nu befinner sig i. Tillsammans med kollegor inom Transportföretagen agerade Oscar snabbt och tog fram ett tydligt förslag för hur regelverket skulle kunna ändras, både för bussar och andra fordon. Varje sparad krona är viktig i dagsläget och detta är ytterligare en del i det paket av åtgärder som lagts fram av Transportföretagen och Sveriges Bussföretag, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079