23948sdkhjf

Taxiförbundet: Inför Rut-taxi efter krisen

Efter coronakrisen: Inför ruttaxi för att starta upp ekonomin, vädjar Taxiförbundet.

Taxinäringen har drabbats extremt hårt av coronakrisen. Rutavdraget borde utvidgas till persontransporter, och då framförallt till taxitjänster. Det anser Taxiförbundet som sedan länge gärna sett ett avdrag för taxiresor, ett Rut-avdrag som också har kallats Ratt-avdrag.

Ett sådant avdrag för taxiresor borde i varje fall övervägas som en stimulans efter att den akuta fasen av coronakrisen är över. Det skriver Svenska Taxiförbundet i sitt remissvar till regeringen med anledning av rututredningens rapport.

I somras beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda utvidgningar av rutavdraget. Enligt direktiven ska utredningen lämna förslag på transporttjänster som kan underlätta för hushållen. Utredningen föreslår i betänkandet att rutavdraget ska utvidgas med två separata transporttjänster. Den ena är transport eller bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till en plats där det kan komma till återanvändning, och den andra tjänsten är transport av bohag och annat lösöre mellan bostaden och utrymmen för magasinering av bohaget.

Svenska Taxiförbundet anser att rutavdraget borde utvidgas till persontransporter, och då framförallt till taxitjänster. Detta borde i varje fall övervägas som en stimulans efter att den akuta fasen av coronakrisen är över. Händelserna under de senaste veckorna, där coronaviruset (COVID-19) har haft en mycket stor påverkan på taxibranschen, har försatt branschen i en akut krissituation. Skattereduktioner, till exempel rotavdraget, har tidigare införts för att temporärt främja sysselsättningen i ett lågkonjunkturläge i svensk ekonomi.

— När den värsta krisen har lagt sig, och de av regeringen aviserade stimulansåtgärderna ska sättas in för att få igång ekonomin igen, bör ett rutavdrag avseende persontrafik införas för att stimulera den ekonomiska aktiviteten inom bl.a. taxibranschen. Det skulle kunna vara räddningen för många av de småföretagare som har sett en dramatisk minskning av sina intäkter, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Förbundet tillstyrker höjningen i taket för rutavdraget, men har i övrigt inga synpunkter på förslagen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11