23948sdkhjf

”Nya biljettsystemet en tuff utmaning”

Ett nytt nationellt biljettsystem kan bli en tuff utmaning – det anser Sveriges Bussföretag efter att ha synat den utredning som lämnats till infrastrukturministern 28 april.

Utredningen om ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken som presenterades 28 april är grundligt genomförd. Men att implementera det föreslagna systemet kan bli en utmaning i dessa kristider, då hälften av systemets kostnader föreslås finansieras av landet regioner.

Samtidigt är det positivt att kommersiella trafikföretag genom det förslagna systemet får möjlighet att på lika villkor tydligt får visa upp det utbud som man erbjuder och som stärker offentligt finansierad kollektivtrafik. Det tjänar landets kollektivtrafikresenärer på.

– Frågan om ett nationellt biljettsystem för hela kollektivtrafiken har diskuterats i många år. Det förslag som idag den 28 april överlämnades till infrastrukturminister Tomas Eneroth av den särskilde utredaren Gerhard Wennerström är väl genomarbetat och har belyst de flesta perspektiven av ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Hon fortsätter:

– Samtidigt blir det i utredningen tydligt att frågan i sig ägs av många aktörer – landets regioner, nationella myndigheter och inte minst alla de trafikföretag som kör kollektivtrafik. Det blir en utmaning för alla dessa aktörer att enas, särskilt som det krävs ekonomiska investeringar på minst 100 miljoner kronor för att få systemet på plats. Och det i en tid när många aktörer inom den svenska kollektivtrafiken lider svårt av coronakrisens effekter.

I den sakpolitiska överenskommelsen (Januariavtalet) som slutits mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna anges att ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige ska införas 1 januari 2022. Utredningen har i sina förslag om genomförande haft det datumet som målsättning för när ett nationellt biljettsystem ska finnas på plats.

Däremot anser utredningen att det är väl optimistiskt att tro att systemets alla centrala funktioner ska finnas på plats 1 januari 2022. I stället föreslår utredningen att de ska finnas på plats någon gång under första halvåret 2022. Från att de centrala funktionerna finns på plats föreslås det sedan ske en stegvis anslutning av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Den sista december 2023, ska enligt utredningens förslag alla regionala kollektivtrafikmyndigheter vara anslutna. Övriga kollektivtrafikföretag och andra företag som vill sälja kollektivtrafikens biljetter kan ansluta till det nationella biljettsystemet för kollektivtrafik när de centrala funktionerna finns på plats.

En fråga för utredningen har varit hur man ska säkerställa kvalité och betalförmåga hos alla de som får möjlighet att sälja andras biljetter inom systemets ramar, så att de som kör kollektivtrafiken i kommersiell drift eller genom att handla upp trafiktjänsten av trafikföretag verkligen får betalt för de biljetter som säljs.

Utredningen föreslår att Konsumentverket ska leda arbetet med att ta fram en branschöverenskommelse med Svensk Kollektivtrafik för att säkerställa att relevanta krav ställs på tredjepartsförsäljare av kollektivtrafikens biljetter och gemensamma regler upprättas som säkerställer resenärernas intressen.

HÄR finns hela utredningen att läsa!

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079