23948sdkhjf

Mer vattenburen persontrafik

Nytt samarbete ska underlätta passagerartrafikens klimatomställning – det ska leda till att fler kan båtpendla i framtiden.

Med siktet inställt på en framtidssäkrad bransch och ökad hållbarhet inleds nu ett långsiktigt samarbete mellan branschföreningen Skärgårdsredarna (Sveriges redareförening för mindre passagerarfartyg) och Vattenbussen AB. Syftet är att etablera en nationell arena med fokus på hållbar sjöburen persontrafik i svensk inre fart.

– För en traditionell bransch som kännetecknas av många mindre aktörer kan klimatomställningen vara både svår och utmanande, säger Anders Werner, nytillträdd vd för Skärgårdsredarna. Han fortsätter:

– När marginalerna är begränsade är det inte självklart hur investeringar i nya klimatsmarta lösningar ska finansieras eller ens vilka lösningar man ska satsa på. Även om viljan och resurser skulle finnas är det fortfarande oklart vad som kommer att bli den nya tekniken som ”slår” och vilken typ av bränsle som kommer att tillhandahållas. Kommer till exempel elförsörjningen på kajerna att byggas ut i tillräcklig omfattning och när?

Men ett är säkert, vattenvägen är en resurssnål infrastruktur att få på plats och underhålla och trängseln är, åtminstone än så länge, knappast överhängande.

– Idén är att projektet ska samla, sammanställa och synliggöra befintlig kunskap kring persontrafik i inre vatten i syfte att bidra till ett transporteffektivt samhälle, säger Susanna Hall Kihl, initiativtagare och grundare till Vattenbussen.

Genom kunskapshöjande och samverkande insatser är tanken att möjliggöra ett högre utnyttjande av den infrastrukturresurs som vattenvägen utgör, men även att bidra till en snabbare, mer effektiv och mindre kännbar klimatomställning av fartygsflottan och branschen som helhet.

Projektet ska säkerställa att persontrafikens omfattning och perspektiv kommer med i bredare arbeten kring sjöfarten med klimatpolitiska och transportpolitiska mål i sikte. Andra gränsöverskridande och korsbefruktande insatser innefattar bland annat att starta ett nationellt branschråd för upphandlande aktörer. Nyttan som i slutändan förväntas skapas är minskad energianvändning och minskade utsläpp, ökat resursutnyttjande, högre tillgänglighet och ett större utbud av hållbar mobilitet.

Samarbetet har sökt och fått visst ekonomiskt stöd hos Trafikverket.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125