23948sdkhjf

Upphandling avbryts

Tilldelningsbeslut gällande trafikavtal för färdtjänst i Karlstads kommun upphävs i strid mot gällande lag - regionen anser sig handla i ett nödläge på grund av coronakrisen.

Region Värmland tecknar tillfälliga förlängningsavtal med nuvarande entreprenörer för att säkerställa trafiken från 1 juli i år till dess att en ny upphandling genomförs, en process som kommer påbörjas omgående.

Med anledning av de konsekvenser som coronapandemin har medfört bedömer Region Värmland att upphandlingen bör avbrytas. Bedömningen är att det är nödvändigt att teckna trafikavtal som inte enbart baseras på rörlig ersättning utan även innehåller inslag av en fast ersättning så att antagna entreprenörer är garanterade en viss miniminivå i ersättning.

Denna omständighet utgör enligt region Värmland ett sakligt skäl i sig för att avbryta upphandlingen då det inte är förenligt med Lagen om offentlig upphandling (LOU) att byta ersättningsmodell.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063