23948sdkhjf

IRU skriver till Europeiska rådet om bussbranschens tuffa situation

57 procents intäktsbortfall för Europas bussföretag i spåren av coronakrisen 2020 jämfört med 2019. Det är den prognos som den internationella vägtransportorganisationen IRU gör för sektorn i brev till Europeiska Rådets ordförande Charles Michel samt till Tysklands förbundskansler Angela Merkel, med anledning av att Tyskland nu tar över som ordförandeland i EU. Breven har skickats apropå de diskussioner som nu pågår om EUs kommande budget. I breven pekar IRU på vikten av att EU och dess medlemsländer nu avsätter tillräckligt med resurser för att stötta Europas företag och invånare efter coronakrisen. IRU pekar på det faktum att transportnäringen, såsom persontransportnäringen, är en av de branscher som lidit hårdast under krisen och nu behöver kraftfullt stöd för att kunna bidra till att Europa återhämtar sig. I brevet ger man exempel på åtgärder som kan införas för att stötta bussbranschen.

 Att stötta företag som nu vill förnya sin flotta till en klimatvänlig sådan bör prioriteras framöver av EU, skriver IRU. Man pekar också på att när nästa generations färdskrivare ska introduceras inom EU finns möjligheter att ekonomiskt stötta hårt trängda transportföretag med denna övergång. Att bygga ut parkerings- och rastplatser så att exempelvis bussar kan stanna och ta rast på ett för förare och resenärer bra vis under längre resor är ett annat bra sätt att stötta näringen, liksom att se till att offentligt ägda terminaler och bytespunkter också anpassas för att kunna ta emot bussar i turisttrafik och kommersiell långlinjetrafik.

 IRU avslutar breven med en uppmaning om att se till att de stödåtgärder som tas fram inom EU utformas så att de når ända fram till företagen, däribland små- och medelstora privata företag.

 – IRU har en stark röst i Bryssel och det är bra att man tydligt visar på hur hårt bussbranschen drabbats under coronakrisen. I diskussioner med politiker och tjänstemän på plats i Bryssel finns alla möjligheter att lyfta ytterligare åtgärder. Samtidigt ska man ha respekt för att det är ett stort pussel som nu ska läggas inom EU. Förutom att vi företrädare för branschen gör vår stämma hörd är det viktigt att den svenska regeringen och svenska politiker med inflytande i Bryssel tar med sig också bussbranschens frågor i de diskussioner som förs rörande Europa i spåren av coronakrisen. Att påverka Bryssel är alltså många gånger att påverka hemma i Sverige – något som vi alla som är engagerade i den svenska bussbranschen behöver hjälpas åt med, nu mer än någonsin, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag samt vice ordförande i IRUs passagerarkommitté, IRU CPT.

 

Läs mer om: IRU
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078