23948sdkhjf

Vill ha Biodrivmedelskommission!

Branschorganisationen SPBI vill att regeringen tillsätter en Biodrivmedelskommission.

Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen har i många år arbetat med omställningen till biodrivmedel och producerar idag, i och utanför Sverige, cirka 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. Sverige använder idag cirka 1,9 miljoner kubikmeter biodrivmedel. Det är högst i procentandel i Europa (över 20 procent) i förhållande till totala drivmedelsvolymen.

Branschen ser dock med oro på att den potential och de möjligheter som finns för biodrivmedel, i framtiden inte tas tillvara. Ett flertal styrmedel, både på svensk och europeisk nivå, behöver omkonstrueras för att styra på klimatnytta och inte på teknik eller råvara, för att ge biodrivmedel rätt förutsättningar, hög kostnadseffektivitet samt att bidra till klimatmålens uppfyllande.

Vi ser därför att det är nödvändigt att tillsätta en Biodrivmedelskommission där regeringen tar en strategisk utgångspunkt och tittar både övergripande och detaljerat på Sveriges och EU:s klimatpolitiska mål, strategier, regelverk för uppfyllnad och tidsperspektiv.

Drivmedels- och petroleumbranschens egen branschorganisation SPBI skriver i sitt senaste nyhetsbrev att det nu behövs en tydlig strategi, där Sverige pekar på ökad vikt av lokal produktion, nyttjar den egna råvarubasen (skog, lantbruk, avfall, rester), samt påverkar EU att skapa hållbarhetskriterier som möjliggör en fortsatt forskning och utveckling om förnybara råvaror för biodrivmedel. SPBI refererar också till en färsk studie i ämnet från Bioenergy Europe som bekräftar vikten av biobränslen för att minska Europas beroende av fossila bränslen. Biodrivmedel utgör 89 procent av den förnybara energin inom transportsektorn och deras roll för att klara klimatmålen inom EU kommer att vara avgörande de kommande åren.

– Bussbranschen leder idag omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Sverige. Biodrivmedel har varit och är fortsatt en stor del i denna positiva utveckling. Många svenska bussar kör idag exempelvis på HVO. Vi ser en ökad elektrifiering, framförallt i stadsbusstrafik, men biodrivmedel har en viktig roll i region- och turisttrafik i många år framöver, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Rapporten från Bioenergy Europé kan läsas här https://bioenergyeurope.org/

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079