23948sdkhjf

Nu är Västtrafik ute och cyklar

Västtrafik satsar på gång och cykel - fler ska förmås att gå och cykla mer.

Sedan flera år har Västtrafik arbetat aktivt med att stärka det hållbara resandet, inte bara det som sker med kollektivtrafiken. Nu har Västtrafik knutit till sig ny kompetens och flera projekt som syftar till att öka andelen hållbart resande i Västsverige. Det handlar bland annat om att få fler att gå och cykla mer.

– Vi tar en allt mer central roll i att påverka attityder och beteenden mot ett mer hållbart resande både gentemot medborgare och beslutsfattare. När fler går, cyklar eller åker kollektivt minskar utsläppen, trängseln på vägarna avtar och staden blir mer attraktiv att vistas i, säger Lars Backström, vd, Västtrafik.

Nu tar Västtrafik över verksamheten Hållbart resande väst*, en kompetens- och projektplattform som bland annat driver flera gång- och cykelprojekt. Projekten gäller bland annat kombinerad mobilitet, där invånare testar nya resvanor i en kombination av olika färdsätt till exempel cykel och kollektivtrafik. Andra initiativ rör hållbart resande i näringslivet, få fler att cykla på vintern och en satsning på att få fler skolbarn att gå och cykla till och från skolan.

– Projekten är en del av verksamheten som nu går över, men vi jobbar också med att stärka kunskapsläget och påverka samhället i rätt riktning mot ett ökat hållbart resande. Hållbart resande väst som nu blir en del av Västtrafik, säger Sara Persson, teamledare.

* Hållbart resande väst är en kompetens- och projektplattform som tidigare huserat inom Västra Götalandsregionen. Hållbart resande väst stöttar kommuner och organisationer i Västsverige med beteendepåverkande projekt och nätverksträffar, samt ta fram kunskapsunderlag och påverka nationellt för att visa potentialen i ett ökat hållbart resande.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094