23948sdkhjf

Initiativ för bättre trafikplanering

Trafikverket vill att trafikplaneringen tydligare ska integreras i den fysiska samhällsplaneringen.

Nu publicerar Trafikverket en ny rapport av de behov och krav som behöver tillgodoses inom den fysiska planeringen för att drift, underhåll och utveckling av transportsystemets anläggningar ska fungera . Bakgrunden är att Trafikverket inom sitt verksamhetsområde ska tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och av plan- och bygglagen (2010:900). Detta uppdrag finns i Trafikverkets instruktion, § 10 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Innehållet i rapporten ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” är inte begränsat till de områden som omfattas av plan- och bygglagen och miljöbalken, utan tar upp flera områden där det finns en koppling mellan Trafikverkets verksamhet och den fysiska planeringen. Här beskrivs också hur Trafikverket önskar att trafikplaneringen ska integreras i samhällsplaneringen i enlighet med de transportpolitiska målen och andra nationella mål med bäring på transportsystemet. Dessutom redovisas vilka krav kommunerna kan räkna med att Trafikverket kommer att ställa när Trafikverket deltar som sakägare i planärenden.

Rapporten kan beställas eller laddas ner på myndighetens webbplats https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-for-dig-i-branschen/2020-09/trafikverket--en-aktiv-part-i-samhallsplaneringen/

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063