23948sdkhjf

Ytterligare ett år för HVO och RME

I sista stund – positivt besked om skatteundantag för rena biodrivmedel från EU ett år till får branschen att jubla.

8 oktober kom beskedet att EU kommissionen beviljar Sverige ytterligare ett års skatteundantag för koncentrerade biodrivmedel som HVO 100, RME 100, ED 95 och E85. Det gör att en hotande prisökning vid årsskiftet undanröjs, och säkrar en fortsatt miljöutveckling i Sverige. 

– Beskedet kom sent, och var efterlängtat. 2,5 månader innan vi kunder skulle sett prishöjningar på upp till sex kronor litern för på koncentrerade biodrivmedel, beslöt EU-kommissionen att bevilja den svenska ansökan om fortsatt skattefrihet, kommenterar Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet.

– Den svenska transportnäringen är utsatt för hård konkurrens och med högt ställda krav om att minska sina utsläpp. Tillgången på biodrivmedel och skattereduktionen är avgörande för omställningen. Det är därför välkommet att regeringen hört vår röst och fört vår fråga i EU så att det svenska undantaget för beskattning säkerställts till att gälla under 2021, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Skatteundantaget på biodrivmedel har varit en viktig fråga för hela den svenska transportsektorn för att kunna gå mot ökad hållbarhet och att uppnå klimatmålen. EU kommissionens beslut gäller under 2021, sedan måste svenska regeringen antingen söka förlängning igen, eller finna en annan lösning. Biogasen har i år fått ett tioårigt undantag från skatt och skipper årliga dispensansökningar.

Koncentrerade biodrivmedel, till skillnad från de som blandas in i bensin och diesel, är skattebefriade sedan flera år. Eftersom en sådan skattebefrielse bryter mot vissa av EU:s regler måste svenska regeringen notifiera om att man vill göra ett undantag från reglerna. Det är en sådan notifiering som EU nu godkänt.

Fördelarna med förnybara drivmedel är stora. En av dem är att det går att tanka biodrivmedel som HVO och RME i fordon som ursprungligen är byggda för drivmedel som fossil diesel. Det innebär att transportföretag inte behöver köpa nya fordon för att ställa om. Precis så har exempelvis många bussföretag gjort.

– Dagens besked är oerhört välkommet. Idag kör över 85 procent av alla bussar på förnyelsebara drivmedel, där just biodrivmedel såsom HVO är en stor andel. Dagens besked innebär att den svenska bussbranschen kan fortsätta leda omställningen för en fossilfri fordonsflotta. Vi vill ge en eloge till den svenska regeringen som drivit på för att igenom detta väldigt viktiga och positiva beslut, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Även åkeribranschen använder allt mer biobränsle i sitt omställningsarbete. En skattehöjning hade varit förödande. För trots att vi går mot en elektrifiering av transportsektorn är biodrivmedel fortfarande nödvändiga och det finns ett stort behov av biodrivmedel.

– EU har valt att försämra villkoren för biodrivmedel som kommer från grödor eller oljeväxter, De bortser från den stora klimatvinsten med dessa biodrivmedel. Den svenska etanolen reducerar exempelvis klimatpåverkan med mer än 90 procent, men EU ser inte klimatnyttan, säger Jakob Lagercrantz.

2030-sekretariatet arbetar med en lång rad partners för att modernisera EUs sätt att behandla biodrivmedel. Under de kommande åtta månaderna kommer de viktigaste direktiven på detta område att skrivas om för att anpassas till den mer ambitiösa klimatlagen. Det ger stora chanser att påverka.

Sverige använder mest biodrivmedel i Europa i förhållande till befolkningen. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093